GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur
     Hoeveel kosten ze?

Hoeveel kost een taxi?

Er is een onderscheid naar gelang het type vervoer :

 • Taxivervoer kan op elk moment van de dag aangevraagd worden.
 • Een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) wordt op voorhand aangevraagd en is dikwijls voor langere ritten.  Deze dienst wordt bijvoorbeeld gebruikt voor (groeps)verplaatsingen, voor rolstoelvervoer en voor limousinevervoer voor bedrijven.

Taxidiensten hanteren wettelijk vastgelegde tarieven.  Je vindt deze terug op de taxikaart, zichtbaar in het voertuig en op de achterruit.  De taxameter geeft het te betalen bedrag weer.  Een letter toont aan welk tarief op de taxikaart je rijdt.  Na de rit ontvang je een gedrukt vervoerbewijs.

Er bestaal twee soorten tarieven :

 • Forfaitair : je betaalt een vast bedrag voor de rit (bv. binnen een stadszone of een rit van de stad naar de luchthaven)
 • Te berekenen : instapgeld + prijs per kilometer + wachtgeld per uur (bv. voor een boodschap, of wanneer de snelheid te laag ligt als je in de file staat).

Bij diensten voor VVB kan je onderhandelen over de kostprijs.

 

BRUSSEL :

De prijs hangt af van de afstand van de plaats waar je instapt tot je bestemming en van eventuële wachttijden.  Bovendien is het toepasselijke tarief afhankelijk van de eindbestemming.Tarief I is van toepassing binnen de grenzen van het grondgebied van het Brussels Gewest. Tarief II is van toepassing als je bestemming zich buiten de gewestgrenzen situeert, op het deel van het traject dat buiten de gewestgrenzen valt. De chauffeur moet dus je eindbestemming kennen voor hij tarief II kan inschakelen.

Dit zijn de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het gewestelijk grondgebied afbakenen: zie lijst

Detail van het tarief (dienst, btw en drinkgeld zijn inbegrepen in de prijs aangeduid op de taximeter):
Instapgeld: 2,40€
Tarief I (in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest): 1,80€/km
Tarief II (buiten de 19 gemeenten): 2,70€/km
Wachtvergoeding: 30,00€ per uur (de taximeter schakelt automatisch naar wachtvergoeding als de taxi tegen een snelheid rijdt van minder dan 19km/u, bijvoorbeeld in de file, bij rood licht, enz.)
Tussen 22 uur en 6 uur wordt een forfaitaire meerprijs van 2,00€ gevraagd (de taximeter is uitgerust met een uurwerk-kalender zodat deze forfaitaire meerprijs automatisch geregistreerd wordt).
Je betaalt geen meerprijs voor je bagage, begeleidingshond of rit naar de luchthaven.

Verplichting om een ticket te geven!
Na de rit is de chauffeur verplicht om je een afdruk te geven van het ticket (geen zelfgeschreven ticket) dat overeenkomt met je rit. Dit ticket vermeldt het nummer van de taxi, de prijs van de rit en allerlei nuttige informatie in geval van klachten of een verloren voorwerp.

 

VLAANDEREN :

Elke stad bepaalt de taxitarieven. 

Alle elementen van het tarief worden aangegeven door de taxameter.

De kilometerprijs wordt aangerekend van het vertrek van de klant tot aan zijn bestemming.

Op het einde van de rit moet de chauffeur u een vervoersbewijs geven waarop o.a. de ritprijs is vermeld, de identificatie van de taxi en gegevens over opstapplaats en bestemming.

Hieronder, als voorbeeld, het detail van de tarieven in Gent en Antwerpen :

Antwerpen :

 • Vertrekgeld                                                              € 2,95
 • Prijs per kilometer                                                    € 2,00
 • Wachtgeld per uur                                                    € 35
 • Nachttoeslag (tussen 22 u en 6 u)                             € 2,50

Daarnaast geldt een forfaitair tarief naar Zaventem (75 €) en voor ritten van meer dan 100 km, wanneer de klant mee terugkomt naar Antwerpen, wordt de kilometerprijs op 1 € gebracht.

Gent :

 • Startbedrag (incl. eerste 3 km)                                     € 8,50
 • Kilometerprijs (vanaf 3 km)                                          € 2,20
 • Wachtgeld per uur (inclusief 5 minuten wachttijd gratis) € 35
 • Nachttoeslag (tussen 22 u en 6 u)                                € 2,50

Forfairaire tarieven : voor een aantal vooraf bepaalde trajecten zijn er vaste tarieven (Zaventem, Charleroi, Antwerpen, Brussel, Rijsel, ...) en ook voor bestelde ritten vanuit aangrenzende gemeenten naar Gent.

 

 


Gerelateerde vragen

Top