GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

De Collectieve Arbeidsovereenkomsten

 

De arbeidsconventies ontstaan ten gevolge van een Collectieve Arbeidsovereenkomst welke wordt ondertekend door de sociale partners in het Nationaal Paritair Comité van Transport. Deze conventies worden nadien overhandigd aan het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling met de vraag deze bindend te verklaren. Zij maken dan uiteindelijk onderwerp uit van een Koninklijk Besluit welke in het Belgische Staatsblad wordt gepubliceerd.

De Collectieve Arbeidsovereenkomsten die momenteel in werking zijn voor de sector en waarin in bepaalde teksten de sociale voordelen voor de chauffeur worden beschreven, zijn:

 

 

 

Top