GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-12-2012 - Taxi: Verhoging GGMMI op 1 december 2012

Maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum loon taxichauffeurs wordt € 1.559,38 vanaf 1 december 2012

 
Door de inflatie overschrijdt het sociale gezondheidsindexcijfer de spilindex voor de indexering van het GGMMI.
 
De taxichauffeurs die voltijds tewerkgesteld zijn, genieten van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI voor de categorie 22 jaar en 12 maanden anciënniteit).
 
Ten gevolge van die indexering per 1 december 2012, komt dit nu maandelijks op € 1.559,38 voor een voltijdse taxichauffeur.

Wij herinneren er tevens aan dat, overeenkomstig de bestaande cao 35 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een deeltijdse taxichauffeur recht heeft op een gemiddeld minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemer.
 
Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.559,38x 3) : 494 = € 9,4699/u
 
Overloon : € 4,73/u (= toeslag van 50%).
 
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig : € 7,20/u.
Top