GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12-6-2018 - GDPR stappenplan voor taxi en VVB-bedrijven!

Gebruik ons stappenplan om u in orde te stellen met de nieuwe regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming in het Nederlands) is de nieuwe Europese referentietekst met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Vanaf mei 2018 is het reglement van toepassing op alle actoren die op een of ander manier persoonsgegevens verzamelen: bedrijven, verenigingen, lokale en hogere overheden, enzoverder. Alle organisaties vallen dus onder het toepassingsgebied.

Elke onderneming moet in staat zijn om op het even welk moment aan te tonen dat de gegevens waarover ze beschikt beschermd worden en dat ze onbruikbaar zijn in het geval van diefstal.

G.T.L. heeft daarom het onderstaande stappenplan ontwikkeld dat hiervoor gemakkelijk door de leden,  Taxi- en VVB-bedrijven, kan gebruikt worden. 

Elke stap wordt in meer detail uitgelegd in een bijhorende brochure met meer info (klik op de tekst in het blauw in de lijst hieronder om telkens de gedetailleerde info te openen)

Hou er rekening mee dat elke stap wordt afgesloten met een checklist, zodat u weet wat u zeker moet doen bij elke stap. Ga pas naar de volgende stap als u alles in de checklist heeft afgewerkt.

 

 

1. Breng in kaart welke gegevens u verwerkt.

2. Breng in kaart hoe u die gegevens verwerkt.

3. Breng uw beveiligingsmaatregelen in kaart.

4. Vul uw gegevens aan in het Verwerkingsregister.

    Model Unizo Register (Excel) dat u best kan gebruiken

5. De rechten van de betrokkenen.

6. Informeer de betrokkenen.

7. Stel verwerkersovereenkomsten op.

8. Informeer uw personeel.

9. Ga na of u een DPO of DPIA nodig heeft.

10. Voorzie een procedure voor datalekken.

 

Als u dit stappenplan volgt, heeft u eigenlijk alles gedaan wat van u verwacht kan worden! Dan is uw bedrijf GDPR-compliant!

Als u het wenst kan G.T.L. een infosessie organiseren hieromtrent.  Indien interesse daarvoor, gelieve ons een email te versturen op info@gtl-taxi.be met vermelding van "Aanvraag infosessie GDPR". Moest dat nuttig zijn, dan plannen we ergens in Vlaanderen een of twee sessies

 

Top