GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24-1-2019 - Persbericht. Vlaamse Taxisector aan vooravond van regelrechte slachting

Totale deregulering zal nefast zijn voor de klant en de mobiliteit, en het einde betekenen voor meer dan 2.500 lokaal verankerde Vlaamse KMO’s

PERSBERICHT

Brussel, 24 januari 2019 – Naar aanleiding van de nakende stemming van het Ontwerpdecreet individueel onbezoldigd vervoer (het zgn. Taxidecreet) in het Vlaams Parlement, plannen de werkgevers en vakbonden van de Vlaamse taxisector een protestactie. Ze willen hiermee het Vlaams Parlement duidelijk maken dat de radicale deregulering die Minister Ben Weyts voorstelt het einde zal betekenen van duizenden, lokaal verankerde KMO’s. Tegelijkertijd zullen duizenden taxichauffeurs het moeten stellen met precaire arbeidsomstandigheden. De sector heeft constructieve en onderbouwde adviezen geformuleerd om een minimum aan regels in te voeren, maar botst op een muur. Acties kunnen niet langer uitgesteld worden.

Het ontwerpdecreet individueel onbezoldigd vervoer moet de taxisector moderniseren en beter laten aansluiten bij het toekomstige Vlaamse mobiliteitsbeleid. De taxisector was van bij aanvang voorstander van dit decreet en heeft zich in de afgelopen jaren constructief opgesteld. “We moeten echter vaststellen dat Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts doof blijft voor elke waarschuwing en elk voorstel dat de sector en de Mobiliteitsraad heeft geuit”, stelt Jan Sannen van ACV Transcom. “Hij wil een totale deregulering doorvoeren: geen beperking van het aantal taxi’s, geen minimumtarieven, geen afdoende controle op de deelplatformen”.

 

De gevolgen van dit soort totale deregulering zijn vandaag duidelijk zichtbaar in de steden die Vlaanderen vooraf gingen, zoals New York, Londen en Amsterdam: een exponentiële stijging van het aantal chauffeurs; een oneerlijke concurrentiestrijd met multinationals (i.c. Uber) die verlieslatend werken om de reguliere marktspelers dood te knijpen en hun monopolie te vestigen; chauffeurs die alle lasten en risico’s moeten dragen en tegelijkertijd steeds langer moeten werken om niet in armoede te verzeilen, bijkomende verkeerscongestie en -agressie, zelfmoorden, etc.

 

Ben Weyts denkt dat hij het beter weet dan New York, Londen en Amsterdam

 

“Al deze steden komen terug op hun stappen en voeren opnieuw regels in: beperking van het aantal chauffeurs, minimumverloning voor de chauffeurs, extra controles op de platformen”, stelt John Reynaert van ABVV-BTB. “Maar voor Ben Weyts is dat allemaal niet nodig. Je zou gaan geloven dat hij een zitje ambieert naast Neelie Kroes in de Raad van Bestuur van Uber”, voegt hij eraan toe.

 

“Als deze totale deregulering er komt, betekent dit het einde van de Vlaamse taxi-ondernemingen. Meer dan 2.500 KMO’s riskeren het faillissement en zullen alleszins duizenden werknemers op straat moeten zetten.”, zegt Pierre Steenbergen, Secretaris-Generaal van werkgeversorganisatie GTL.

 

Hoorzitting en reeds geplande acties

 

De sociale partners hopen dat ze de Vlaamse Parlementsleden – tijdens de hoorzitting die vandaag (donderdag 24 januari) in de Commissie Mobiliteit plaatsvindt - alsnog overtuigen dat een minimum aan regels nodig is om drama’s te vermijden zoals New York, Londen en Amsterdam ze gekend hebben.

 

Ondertussen wordt een grote sensibiliseringsactie gepland. Zo zullen op vrijdag 25 januari een 100-tal taxi’s in de vroege ochtend door het centrum van Dworp, de thuishaven van Ben Weyts, circuleren. “Zo tonen we aan de Minister wat het concreet betekent om het aantal taxi’s ongebreideld te laten groeien”, stelt Marc Delire, voorzitter van GTL.

 

Verder zullen alle Vlaamse taxi’s een sticker dragen (zie afbeelding) waarop duidelijk wordt gemaakt hoe ze zich voelen bij de radicale houding van Ben Weyts. Want blijkbaar heeft hij meer respect voor dieren dan voor taxichauffeurs.

 

###

 

Bijkomende informatie

 

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen (G.T.L.)

M : 0496 39 70 43

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be

John Reynaert

BTB-ABVV / UBT-FGTB

T: 0474 25 49 85

E-Mail: john.reynaert@btb-abvv.be

Jan Sannen

ACV-Transcom / CSC-Transcom

T: 0479 98 41 61

E-Mail:jan.sannen@acv-csc.be

 

 

Link naar het persbericht in pdf-versie

 

Top