GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25-1-2019 - Persbericht: Taxisector protesteert tegen Vlaams Taxidecreet

Een 100-tal taxi’s verzamelden vanochtend in Dworp, de thuishaven van Minister van Mobiliteit Ben Weyts

De betoging van vanmorgen in Dworp was een mooi succes. 

We kregen veel media aandacht voor de actie waarbij een honderdtal taxi's  uit verschillende  Vlaamse steden afgekomen waren om 2 uren in Dworp te protesteren. Zij reden er rondjes in het dorp, om  een voorsmaak te geven  van de overlast die in de Vlaamse centrumsteden en in de buurt van  mobiliteitsknooppunten mag verwacht worden, als een vergunninghouder van een  (om het even waar) vergund voertuig, overal in Vlaanderen, zonder beperking mag circuleren of rondhangen tot hij kandidaten vindt voor een ritje.

Maar van minister Weyts kregen we geen uitgestoken hand (hij heeft overigens geen delegatie van de aanwezige taxi's willen ontmoeten).

Daarom is het belangrijk om de druk hoog te houden.

We vragen aan de taxi-uitbaters om de stickers die zij ontvingen of nog gaan ontvangen, zeker nog een aantal dagen op hun wagens te laten plakken!

GTL zoekt samen met de vakbonden uit wat de meest geschikte vervolstrategie of prikactie kan zijn.

U vindt hieronder ons persbericht:

 

PERSBERICHT

 

Brussel, 25 januari 2019 – Deze ochtend verzamelden een 100-tal taxi’s in Dworp naar aanleiding van de bespreking van het Ontwerpdecreet individueel onbezoldigd vervoer (het zgn. Taxidecreet) in het Vlaams Parlement. Met deze actie wilden de taxichauffeurs Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts in zijn dorp aan den lijve laten ondervinden welke impact zijn ontwerpdecreet zal hebben op de mobiliteit in de Vlaamse steden en gemeenten.

Het ontwerpdecreet individueel bezoldigd personenvervoer wordt momenteel besproken in het Vlaams Parlement en zorgt voor heel wat onrust binnen de taxisector. De bedoeling om de sector te moderniseren wordt door de werkgevers en werknemers warm onthaald. De verregaande deregulering die nu echter op tafel ligt, zal vreselijke gevolgen hebben voor de taxichauffeurs, de klant en de mobiliteit.

Wij konden het ongenoegen bij onze ondernemingen en chauffeurs echt niet langer onderdrukken.”, stelt Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal van werkgeversorganisatie GTL. “Daarom willen we Minister Ben Weyts waarschuwen dat de ongebreidelde groei en vrije circulatie van taxi’s, opgenomen in dit ontwerpdecreet, nefast zal zijn voor de mobiliteit in Vlaanderen. De vrije circulatie betekent een overaanbod en een overaanbod betekent zware overlast voor milieu en mobiliteit.”

Daarnaast dreigen duizenden Vlamingen hun job te verliezen door sociale dumping en verzelfstandiging. Taxiondernemingen zullen door dit decreet niet meer het hoofd boven water kunnen houden en de Vlaamse verankering van de taxisector via duizenden lokale KMO’s, zal plaats ruimen voor Uberisering.

Met deze protestactie willen de taxiondernemingen en taxichauffeurs de Vlaamse Parlementsleden vragen om alsnog wijzigingen aan te brengen aan het ontwerpdecreet, zodat een minimaal regulerend kader aanwezig is. De sociale partners hebben gisteren hun concrete voorstellen op tafel gelegd tijdens hoorzittingen in de Vlaamse Commissie Mobiliteit. Volgende week donderdag 31 januari zal de Vlaamse Commissie Mobiliteit het ontwerpdecreet behandelen.

###

Bijkomende informatie:

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen (G.T.L.)

M : 0496 39 70 43

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be

 Link naar het persbericht in pdf-versie

 

 

Top