GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28-1-2019 - Vakbonden voorzien Nationale staking op 13 februari

"Deelname kan leiden tot afwezigheden van werknemers in de taxi- en VVB-bedrijven"

GTL ontving een schrijven van de vakbondsorganisaties ABVV, ACV en ACLVB waarin deze ons melden dat er op 13 februari 2019 een nationale, interprofessionele staking in gemeenschappelijk vakbondsfront zal georganiseerd worden in de verschillende sectoren en regio's van het land.

“Deze nationale stakingsdag zal in het teken staan van een echte verhoging van de lonen en van de minimumlonen, verhoging van de uitkeringen en pensioenen, betere eindeloopbaanmaatregelen, betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé, betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer.”

“Dit kan in bepaalde bedrijven aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers, leden en militanten. Deze afwezigheden zullen worden beschouwd als stakingsdag en als dusdanig vergoed worden aan de werknemers die hierdoor loonverlies lijden.”

Top