GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

1-2-2019 - Geslaagde toeteractie van de taxi's in de steden!

Helaas heeft de Vlaamse regering niet willen luisteren! Nochtans was er uit vele hoeken kritiek: GTL, de vakbonden, de Vereniging van Steden en Gemeenten, de MORA, de luchthaven, ...

GESLAAGDE TOETERACTIE TAXICHAUFFEURS! 

Veel taxichauffeurs hadden donderdagmiddag gevolg gegeven aan de oproep om te verzamelen en luid te toeteren: op een centrale marktplaats, aan het stadhuis of aan de taxistandplaats aan het station, aan de luchthaven...

Hier volgen een paar linken naar TV-opnames of filmpjes van de chauffeurs zelf


 

Reportage RingTV aan de luchthaven (klik op afbeelding)

Ook in Oostende, Brugge, en hier in Hasselt

(klik op afbeelding naar artikel Belang van Limburg)

 

De taxi's hadden met deze actie aan de Vlaamse Parlementsleden een duidelijk signaal gegeven dat voor hen aanpassingen aan het voorstel van decreet nodig waren.

En die acties maken indruk en tonen aan dat de taxi's niet zomaar met hen laten sollen. Daar gaat deze of de volgende regering moeten rekening mee houden bij de verdere besprekingen. 

We zullen onze stem blijven verheffen, niet opgeven. De sector krijgt meer steun dan hij zelf vermoedt.

DE STEMMING IN DE COMMISSIE VOOR MOBILITEIT 

Ondertussen waren afgevaardigden van de taxisector (bestuurders van GTL) en van de vakbonden aanwezig in de Commissievergadering om er het debat en de stemming te volgen. 

Minister Ben Weyts blijft sterk geloven in een deregulering van de markt (alle taxi's kunnen overal in Vlaanderen vrij uitbaten en circuleren, ook zonder voorafgaande bestelling, en aan vrije tarieven werken).

Hij blijft overtuigd dat daardoor de prijs van de taxi's fel zal verlagen... ondermeer omdat er geen lege ritten meer zullen zijn (of veel minder).

Hij denkt dat de deregulering naar meer taxi's in landelijk gebied zal leiden, zodat iedereen ook daar onmiddellijk een taxi zal kunnen bestellen (liefst een goedkope).

De Minister alsook Parlementslid Marino Keulen geloven dat de vrije markt ook in de taxisector alles kan regelen en naar een evenwicht zal doen evolueren.. Doemscenario's zoals een Ubermonopolie of een overvloed aan taxi's in de steden en chaos, vinden zij overdreven.

Toch hebben de meerderheidspartijen toegegeven dat zij de bezorgdheden van de taxibedrijven en -chauffeurs kunnen begrijpen. 

Minister Weyts heeft een aantal "beloftes" geformuleerd:

- er komen nieuwe opportuniteiten voor de bedrijven die OV-taxi's kunnen inzetten voor het netwerk van openbaar vervoer op maat  dat vanaf eind 2020 operationeel moet zijn.

- er zullen nieuwe subsidies voorzien worden voor de standplaatstaxi's in de steden, die gaan voor vergroening: subsidies bij aankoop zero-emissievoertuigen, subsidies voor laadpalen.

- er zal een evaluatie komen achteraf, binnen een bepaalde termijn nadat het decreet in voege getreden is (1 jaar? 2 jaar? ..?). Hij denkt aan een "observatorium" dat de evolutie op de markt in het oog moet houden...

- hij belooft verder overleg met de stakeholders voor het afwerken van de uitvoeringsbesluiten van het decreet.

Maar we zijn aan de vooravond van nieuwe verkiezingen... zijn dit geen loze beloftes? 

 

Vertegenwoordigers van de taxisector volgen de debatten en de stemming

Minister Weyts stelt het decreet voor in de Commissie...

U vindt hier een link naar de amendementen  die ingediend werden en waarover gestemd werd:

De 2 amendementen van sp.a en Groen! (werden weggestemd door de meerderheidspartijen)

Deze amendementen kwamen tegemoet aan de vragen van de taxisector om niet vanaf dag 1 alles vrij te laten (tarieven, aantal taxivergunningen...) maar in een overgangsperiode een 1) minimumtarief op te leggen per vervoerscategorie (om dumpingpraktijken tegen te gaan) en 2) de mogelijkheid te voorzien om per vervoerregio een plafond van 1 vergunning per 1000 taxi's op te leggen.

De 4 amendementen van de meerderheidspartijen (werden wel aanvaard)

Het gaat hier vooral om aanpassingen die nodig waren om te beantwoorden aan de privacy-richtlijn. Verder voorziet het laatste van de amendementen expliciet de mogelijkheid voor taxi's om als nevenactiviteit colli's te vervoeren, onder de voorwaarden die bestaan voor het goederenvervoer. Het idee hierachter is om het vervoer van personen en van pakjes te combineren. Dat vervoer van pakjes moet dan wel ondergeschikt blijven aan het vervoer van personen. En boven 500 kg laadvermogen, is een vervoersvergunning voor goederenvervoer verplicht.

GTL en de vakbonden gaan de gevolgen van de goedkeuring van het decreet door deze Commissie , in de komende dagen samen onderzoeken en nagaan hoe zij dit verder samen kunnen aanpakken tot aan de stemming  in de plenaire (en ook daarna).

Top