GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

6-2-2019 - Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA): Geen gecontroleerde liberalisering voor taxi’s

Ook de Mobiliteitsraad van Vlaanderen betreurt dat geen rekening gehouden werd met het advies om geen ongecontroleerde liberalisering van de sector te laten plaatsvinden

Na GTL, de vakbonden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) betreurt nu ook de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) de ongecontroleerde liberalisering die de Vlaamse regering wil doorvoeren met het voorstel van taxidecreet.

Dat voorstel werd vorige week goedgekeurd door de Commissie voor mobiliteit van het Vlaams parlement en zou binnenkort ter stemming worden voorgelegd aan de plenaire vergadering.

De MORA had in zijn advies oplossingsrichtingen voorgesteld die het mogelijk maakten om de liberalisering meer gecontroleerd te laten plaatsvinden door o.m. een dynamische prijsvork op te leggen (in plaats van volledig losgelaten taxitarieven), een duidelijkere categorisering van de taxi-types, enz... Maar daar werd geen rekening mee gehouden en het resultaat is dat het decreet een onwerkbare situatie creëert waarbij 2 soorten taxi's in de steden naast elkaar dienen te werken: straattaxi’s die volledig vrij mogen functioneren voor de contractmarkt en bestelmarkt over heel het Gewest, naast standplaatstaxi's die door de steden onderworpen worden aan vaste tarieven, strengere voertuigeisen (uitrusting, lage of zelfs zero emissie), en nog andere regels. Dat wordt zeer moeilijk te beheren/te handhaven door de lokale overheden. Het zal er tevens zorgen voor nieuwe mobiliteitsoverlast en conflictsituaties in steden, aan luchthavens en aan andere mobilieitsknooppunten, waar beide taxi-categorieën worden verondersteld naast elkaar te werken. Hiermee ontstaat geen level playing field tussen de verschillende operatoren die dezelfde markt bedienen.

Lees hier de commentaar van de MORA "Geen gecontroleerde liberalisering voor taxi's

De MORA gaat binnenkort op eigen initiatief een aanzet geven voor de invulling van de uitvoeringsbesluiten, de oprichting van een observatorium en de periodieke evaluatie van het decreet.


 

Top