GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26-2-2019 - Persbericht: Taxidecreet laat sector, klant en milieu stikken

Met sociale mediacampagne en open brief wordt aan Vlaams Parlement gevraagd om grenzen te stellen aan extreme deregulering

Brussel, 26 februari 2019 – Op woensdag 27 februari zal het Vlaams Parlement zich uitspreken over het ontwerp Taxidecreet van Minister Ben Weyts. Met een open brief, een campagne op sociale media en een actie aan het Vlaams Parlement, tracht de sector de parlementsleden alsnog te overtuigen dat een deregulering zonder grenzen ernstige gevolgen zal hebben voor klant, sector, mobiliteit en milieu.

Werkgevers en vakbonden van de taxisector waarschuwen al langer voor de dramatische gevolgen van een extreme deregulering, zoals die voorzien is in het ontwerpdecreet. Steden waar een gelijkaardige deregulering werd doorgevoerd, zoals New York, Londen en Amsterdam, kampen vandaag met ernstige problemen:

  • een vertienvoudiging van het aantal wagens zorgt voor bijkomende files en luchtvervuiling;
  • chauffeurs verliezen tot 1/3 van hun inkomen en trachten dit te compenseren met langere werkdagen, die dan weer leiden tot oververmoeidheid en ernstige verkeersongevallen;
  • lokale KMO’s kunnen niet meer optornen tegen de multinationale deelplatformen, die alle kosten en risico’s afwentellen op hun chauffeurs en aan de hand van hun beursmiljarden een prijzenoorlog ontketenen om hun monopolie te vestigen;
  • In New York zorgt het overaanbod aan individueel bezoldigd vervoer bovendien voor gedragswijzigingen, waardoor het gebruik van het openbaar vervoer er jaar na jaar op achteruit gaat.

Terwijl deze steden beslissen om opnieuw regels in te voeren met betrekking tot het aantal wagens, de minimale tarieven en inkomens en de rijtijden, blijft de Vlaamse Regering volharden in de boosheid.

“Tijdens de hoorzitting in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement werd het ons duidelijk dat de parlementsleden van de meerderheid geen enkele bewegingsvrijheid krijgen”, stelt Pierre Steenberghen. “In plaats van in te gaan op de door ons aangehaalde argumenten, feiten en cijfers, las één parlementslid een gedicht voor (het was tenslotte gedichtendag) en gaf een andere volksvertegenwoordiger aan dat hij niet ‘geloofde’ dat het zo’n vaart zou lopen. Vlaamse politici geloven blijkbaar ook niet in ‘evidence based’ beleid”, stelt Pierre Steenberghen van werkgeversorganisatie GTL. 

“De sector is bijzonder ontgoocheld en misnoegd over de plannen van de Vlaamse regering en de apathische houding van het parlement. En dat terwijl de sector zich steeds constructief heeft opgesteld”, zegt John Reynaert van ABVV-BTB. “N-VA, CD&V en Open VLD blijven niet alleen doof voor onze waarschuwingen, ze negeren ook de kritische opmerkingen van de Vlaamse Vereniging van steden en gemeenten (VVSG) en de Mobiliteitsraad (MORA)”. 

“Daarom hebben we een duizendtal taxiwagens beplakt met stickers en voerden we recent nog actie in het dorp van Minister Weyts”, zegt Jan Sannen van ACV-Transcom. “Nu gaan we nog een stap verder en laten we onze stem ook horen via een open brief , een campagne op sociale media en een symbolische actie aan het Vlaams Parlement”.

Op facebook en andere online media worden een 3-tal banners gepromoot (zie beelden in dit persbericht) die waarschuwen voor de gevaren van het huidige ontwerdecreet. Als je op de banners klikt, kom je op een facebookpagina van de sector terecht (https://www.facebook.com/taxilivebe), die bijkomende informatie verschaft.

Een delegatie van werkgevers en werknemers zal op woensdag 27 april, voor de bespreking in de plenaire vergadering, een symbolische actie opzetten bij het Vlaams Parlement.

“Naast het feit dat men van de Vlaamse taxichauffeurs working poor wil maken, zullen ook mobiliteit en milieu lijden onder dit Taxidecreet”, waarschuwt Pierre Steenberghen.

“We blijven in Vlaanderen de filerecords opstapelen en komen massaal op straat voor een beter klimaatbeleid. En toch wordt onder impuls van Minister Weyts het aantal taxi’s met 10 vermenigvuldigd? Waar is de logica?”, voegt John Reynaert van ABVV-BTB toe.

“Wat we vragen gaat niet in tegen de filosofie van het decreet, dat voor een modernisering van de sector moet zorgen. Wel willen we paal een perk stellen aan de meest extreme uitwassen van de deregulering, zodat chauffeurs, klanten en mobiliteit er niet de dupe van worden”, zegt Jan Sannen van ACV-Transcom.

 

###

Bijkomende informatie

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen (G.T.L.)

M : 0496 39 70 43

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be

John Reynaert

BTB-ABVV / UBT-FGTB

T: 0474 25 49 85

E-Mail: john.reynaert@btb-abvv.be

Jan Sannen

ACV-Transcom / CSC-Transcom

T: 0479 98 41 61

E-Mail: jan.sannen@acv-csc.be

Download hier het persbericht (PDF)

Open brief sociale partners van de taxisector aan de Vlaamse parlementsleden

 

 

 

 

 

 

Top