GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25-4-2019 - Vergadering Taxi Group van de IRU in Madrid van 3 april

IRU komt met een Memorandum van de taxisector naar aanleiding van de Europese verkiezingen. Clean vehicle richtlijn baart zorgen. 

Zoals u weet is GTL lid van de IRU (International Road Transport Union).

Recent kwam de TAxi Group daarvan bijeen in Madrid.  Op de agenda stonden oa. de ‘clean vehicle’ richtlijn van de EU (herziening daarvan) en de stand van zaken van nieuwe EU wetgeving rondom platforms in relatie tot hun business partners.

Verder  is nog gesproken over de transitie waar de IRU zelf in zit, alsook over de voorgang van enkele EU projecten (MyCorridor, HiReach en Gecko).

Tot slot bereidt de IRU een Memorandum voor de verkiezing van het Europees Parlement. Met dat Memorandum zal de IRU na de verkiezingen het gesprek aangaan met de nieuw verkozen Europarlementariërs. Onderwerpen relevant voor taxi zullen hier ook in worden opgenomen. De taxi’s vormen een belangrijke sector: meer dan 200.000 families in de EU leven van de taxi!

Bedoeling is om het IRU document in het najaar te presenteren.

Pierre Steenberghen (GTL) is verkozen als nieuwe Vice-Voorzitter van de CTP (Comité voor het Personenvervoer).

Hij zal in dat comité als enige “taxi”-vertegenwoordiger zetelen, samen met drie vertegenwoordigers van de autocar en autobussector.

Herziening van de Clean vehicle richtlijn

Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de taxisector

De hervorming viseert in de eerste plaats de overheidsaanbestedingen

Het doel van de hervorming is het aandeel van schone, lage-emissie en zero-emissievoertuigen in openbare aanbestedingen te vergroten, en aldus bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van vervoersactiviteiten en rekening houdend met het concurrentievermogen en de groei van de transportsector.

Ook voor de taxi's?

"Het openbaar vervoer vertegenwoordigt slechts een beperkt deel van de emissies van de vervoersctiviteiten. Om de CO2-uitstoot nog meer te bperken, de luchtkwaliteit verder te verbeteren en tegelijkertijd eerlijke mededinging tussen de verschillende vervoersoperatoren te waarborgen, mogen de lidstaten beslissen om dezelfde eisen ook op te leggen voor privé ondernemingen, exploitanten en diensten die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, zoals taxi's, autoverhuurbedrijven en carpoolbedrijven..."

Uitzondering voor aangepast rolstoelvervoer

"Om te voorkomen dat onevenredige lasten worden opgelegd aan overheidsinstanties en exploitanten, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om openbare aanbestedingen voor bepaalde voertuigen met specifieke kenmerken die verband houden met operationele behoeften, van de normen van deze richtlijn vrij te stellen. Het gaat hier om... ambulances, lijkwagens, M1-voertuigen die toegankelijk zijn voor rolstoelen,..."

Voorgestelde Emissiedrempels voor lichte voertuigen:
Voertuigcategorie

Tot 31 december 2025

vanaf 1 januari 2026

 

 CO2 g/km

Luchtverontreinigende RDE emissies* in % van de emissiegrenswaarden**

 CO2 g/km

Luchtverontreinigende RDE emissies* in % van de emissiegrenswaarden**

M1 (max 9 pl)

50

80 %

0

n.a.

M2 (>9 pl)

50

80 %

0

n.a.

N1(goed.verv.;<3,5T)

50

80 %

0

n.a.

Veel landen klagen dat het allemaal veel te snel zou moeten gaan.  

- IRU wil lobbyen voor een minder snelle omschakeling, waarbij men meer rekening houdt met het te beperkt aanbod aan geschikte voertuigen door wagenconstructeurs… en met het te beperkte aantal laadpalen voor elektrische voertuigen.

- IRU gaat voor EURO 7  (ook de wagenconstructeurs wijzen in die richting)

Op 22/05/2019 wordt in Brussel een IRU meeting georganiseerd over de APP’s en Mobility as a service (MAAS). We houden u hiervan verder op de hoogte. 

Top