GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17-5-2019 - Sociale partners onderhandelen over substantiële verhoging GGMMI

GTL: Verlaag eerst de sociale lasten en compenseer de negatieve gevolgen van de taxshift in de taxisector!

 

De socialistische vakbond ABVV voerde deze week actie ‘voor meer koopkracht en tegen ongelijkheid’. Het minimumloon van 1.654,90 euro per maand moet met 40 procent omhoog naar 2.300 euro, klinkt het.

Minimumlonen komen vooral voor bij de zelfstandige winkels, de kleine supermarkten, de taxisector, de arbeiders, de landbouw en de kunstsector. Dat zijn niet de sectoren die grote winsten genereren. Wel sectoren waar veel laaggeschoolden en kansengroepen werken. Een stijging van het minimumloon met 40 procent betekent voor hen de genadeslag.

In de Nationale Arbeidsraad (NAR) bestuderen de sociale partners momenteel scenario’s om het minimumloon te verhogen met MEER dan de 1,1 procent die initieel voorzien werd in het IPA (Interprofessioneel Akkoord).

Gewaarborgd minimumloon van taxichauffeurs

Het gewaarborgd minimumloon van de taxichauffeurs wordt berekend door het interprofessionele GGMMI voor de categorie 20 jaar en 12 maanden anciënniteit, te vermenigvuldigen met 1,006.

De huidige discussies over de verhoging van de minimumlonen kunnen dus belangrijke gevolgen hebben voor de wergevers in de taxisector.

Volgens Unizo zorgt  een verhoging van het interprofessioneel minimumloon met 15% in de taxisector voor een stijging van de loonkost met 30%.

Nu al te hoge lasten op de lonen in de taxisector 

Voor de werkgevers  die taxichauffeurs tewerkstellen, had de taxshift van de Federale regering sinds 2017-2018 een omgekeerd effect.

Men heeft het over een negatieve taxishift, waarbij de de sociale bijdragen gestegen zijn met 3,5%!

De lasten op de brutolonen (bedrag betaalde RSZ in verhouding tot betaalde lonen) stegen sterk in 2018 en 2019, t.o.v. 2017. Bij sommige bedrijven was dat met meer dan 3 % (tot zelfs 3,5%). 

Zoals Unizo het deze week mooi in de pers verwoord heeft: "een verhoging van  het minimumloon is onaanvaardbaar zonder daaraan de negatieve effecten voor de werkgevers te vermijden".

 


Top