GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

5-12-2019 - Verzekeringen: Belangrijke tariefverhoging Tariferingsbureau

GTL vroeg om uitleg aan Assuralia!

Onze groepering werd door leden op de hoogte gebracht van een zeer belangrijke verhoging van het tarief van het Tariferingsbureau voor de verzekering BA Auto.

In het Brusselse Gewest zou één op de drie taxichauffeurs nu van de traditionele verzekeringsmarkt worden uitgesloten en daardoor gedwongen zijn zich tot het tarfiferingsbureau te wenden. Maar net daar zijn de verzekeringspremies quasi verdubbeld.

Er werden ons gevallen van premieverhogingen gemeld van 2.450 euro naar 5.000 euro, waar nog een bedrag van 570 euro voor eigen schade moet worden gevoegd.

Voor een Vito Tourer moest een taxibedrijf in mei/juni 2019 een jaarlijkse premie van € 3.755,77 betalen. Vandaag wordt hem voor hetzelfde type voertuig, hetzelfde bouwjaar, een jaarlijkse premie van € 7400,43 aangerekend

In september werd een parlementaire vraag gesteld aan de bevoegde federale minister:

Zie hier voor de vraag (Nederlands)

Zie hier voor het antwoord (Frans)

De rol van het Tariferingsbureau

Het Tariferingsbureau  werd opgericht door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds en heeft als opdracht   de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen van de bestuurders die op de markt geen verzekering of niet meer een verzekering BA auto vinden of er slechts vinden aan een zeer hoog tarief.

Het Tariferingsbureau vertrouwt het beheer van deze risico’s aan een welbepaalde verzekeringsonderneming toe en werkt met forfaitaire premies.

Een delegatie van de GTL werd ontvangen door Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsmaatschappijen, voor een uitleg over die plotse sterke verhoging.

We kregen de bevestiging dat het Tariferingsbureau zijn tarief in de zomer van 2019 heeft gewijzigd (verdubbeld) voor de Taxi/VVB-sector, maar ook voor bepaalde andere sectoren.

Waarom een zo sterke premieverhoging?

We kregen te horen dat er nog maar weinig verzekeringsmaatschappijen actief zijn in het taxisegment. De hoogte van de verzekeringspremies wordt bepaald op basis van verschillende factoren, zoals de schadestatistiek van de verzekeringsaanvrager. Het zoeken naar een verzekeraar is voor velen een zware klus geworden (vooral voor kleine zelfstandigen of grotere exploitanten met een slechte schadestatistiek).

Steeds meer bedrijven wenden zich daarom tot het Tariferingsbureau.

Dit laatste had haar tarief al bijna tien jaar niet meer aangepast voor het segment van de Taxi's/VVB’s. En aangezien de verzekeringspremies van de verzekeraars ondertussen wel fors gestegen zijn, is het TB een concurrent geworden van de normale markt. Het TB voerde een marktonderzoek uit, waaruit bleek dat zij goedkoper waren geworden dan de markt. Een substantiële correctie was nodig:

Aantal taxi's verzekerd via het Prijsbureau (BT) over de laatste 5 jaar:

  •         2014 : 134
  •         2015 : 135
  •         2016 : 264
  •         2017 : 435
  •         2018 : 423


De aanpassing was met andere woorden een ​​correctie om het zuigeffect van het TB bij de verzekeringnemers te voorkomen.

Assuralia benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het tariferingsbureau de verzekering via de normale markt zou vervangen. Verzekeringsaanvragers moeten zich in de eerste plaats tot de normale markt wenden.

Voor de GTL is het vooral betreurenswaardig dat deze verhoging na 10 jaar zo brutaal werd toegepast ... De schok is bijzonder groot voor de betrokken bedrijven.

 

Top