GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10-1-2020 - Nieuwe fietsvergoeding en lichte stijging van de tussenkomst in openbaar vervoer

Door een nieuwe CAO gelden vanaf 1 januari 2020 nieuwe (verhoogde) tussenkomsten in woon-werkverkeer van arbeiders van de taxi- en VVB-sector 

De sociale partners ondertekenden op 19.12.2019 een nieuwe Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer van de werknemers.

De tussenkomst woon-werkverkeer wordt minstens om de maand betaald.

Wat is nieuw?

 Dit zijn de veranderingen:

Nieuw: Fietsvergoeding van € 0,20/km

De arbeiders die effectief gebruik maken van een   fiets (of een elektrische fiets) om zich regelmatig naar het werk te verplaatsen, hebben vanaf 1 januari 2020 recht op een fietsvergoeding van € 0,20 per km, zowel heen als terug.

Deze fietsvergoeding kan, voor de met de fiets afgelegde kilometers, niet worden gecumuleerd met andere werkgeverstussenkomsten in het woon-werkverkeer.

Openbaar vervoer - Trein

80% tussenkomst

De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs wordt opgetrokken tot 80% van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor de overeenstemmende afstand en vanaf de 1ste kilometer.

Derde-betalersregeling

Aan de ondernemingen wordt aanbevolen om een derde-betalersregeling voor het treinvervoer af te sluiten, waarbij de overige 20% door de overheid ten laste wordt genomen, zodat hun werknemers kunnen genieten van kosteloos woon-werkverkeer, dat door de werkgevers kan aangeboden worden zonder bijkomende kosten en via een vereenvoudigde administratieve procedure.

Bij dergelijke derdebetalersovereenkomst verbindt de NMBS zich er immers toe om aan de werknemers van de overeenkomstsluitende onderneming gratis valideringsbiljetten te verstrekken. De kosten hiervan worden door de NMBS onmiddellijk ten belope van 80% bij de werkgevers gerecupereerd en voor de overige 20% bij de overheid.

Ander gemeenschappelijk openbaar vervoer dan het treinvervoer

Ook hier wordt de werkgeversbijdrage in de prijs van de abonnementen tot 80% van de reële kosten opgetrokken.

Dit geldt zowel wanneer de prijs in verhouding staat tot de afstand als wanneer de prijs een eenheidsprijs is.

Gecombineerd openbaar vervoer

Indien de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein (2de klasse)  en één of meer andere gemeenschappelijke vervoermiddelen, wordt de bijdrage van de werkgever eveneens vastgesteld op 80% van de reële kostprijs.

Dit geldt zowel wanneer één vervoerbewijs wordt afgeleverd voor het geheel van de afstand (dus zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt opgemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel) als wanneer meerdere vervoerbewijzen voor het geheel van de afstand worden afgeleverd. In dit laatste geval wordt een opsomming gemaakt van de patronale bijdragen voor elk apart vervoersbewijs.

Treinkaart gecombineerd met een vervoersbewijs van de MIVB: derdebetalersovereenkomst

De werkgevers kunnen bij deze vervoerscombinatie een derdebetalersovereenkomst aangaan met de NMBS zodat de werknemers kunnen genieten van kosteloos woon-werkverkeer, dat door de werkgevers kan aangeboden worden zonder bijkomende kosten en via een vereenvoudigde administratieve procedure.

De 20% tegemoetkoming van de overheid heeft bijgevolg betrekking op het gedeelte “trein” in 2de klasse en op het gedeelte MIVB.

Voor de trajecten van De Lijn of TEC is geen extra tegemoetkoming voorzien door de Overheid.

Uitzondering: werkgever biedt zelf vervoer  aan zijn werknemers?

Wanneer de werkgever met eigen middelen of door zijn tussenkomst het vervoer van zijn werknemers op een andere wijze kosteloos verzekert, kunnen de werknemers geen aanspraak maken op betaling van de vervoerskosten.

U ontvangt binnenkort meer uitleg en de volledige tekst van de CAO via de Nieuwsbrief en website van het sociaal Fonds taxi en VVB.

Top