GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13-3-2020 - GTL vraagt meer steun aan de Federale en Vlaamse regering

GTL dringt aan op bijkomende kabinetsmaatregelen om de bedrijven in onze sector te helpen, nu de bedrijven bijzonder zwaar worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

De bedrijven kunnen nu al een beroep doen op tijdelijke werkloosheid (wat momenteel veel aangevraagd wordt), en op een aantal fiscale steunmaatregelen.

Maar dit zal voor velen niet volstaan om de huidige crisis te overleven!

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoer van minder mobiele personen en rolstoelgebruikers naar revalidatiecentra, zorginstellingen, ziekenhuizen of dagcentra, oudervoorzieningen… zien hun activiteiten plots terugvallen op 10% van het normale niveau!

Hun personeelskosten vertegenwoordigen ongeveer 50% van de bedrijfskosten, wat voor een deel verholpen opgevangen wordt door tijdelijke werkloosheid; anderzijds moeten de vaste kosten verder betaald te worden, ook bij een  plotse annulatie van de meeste opdrachten.

Hendriks meldt als grootste operator dat de plotse terugval in hun segment van de markt  zware problemen zal veroorzaken voor de verdere leefbaarheid van de bedrijven.

Daarom richt GTL zich tot Federaal Minister De Block en Vlaams Minister Beke, om ervoor te zorgen dat de zorginstellingen, dagcentra voor bejaarden, revalidatiecentra, enz…  de vervoerders die getroffen worden door het plots wegvallen van de vraag, niet zouden laat vallen.

AGTL vraagt dat de contracten verder gehonoreerd worden; anders kandit de doodsteek zijn voor bepaalde bedrijven.

GTL verwijst als voorbeeld naar een maatregel die door de COCCOF in het Brussels Gewest genomen werd, waarbij de instellingen gehouden worden, bij laattijdige annulatie van het vervoer, (een deel van) de kosten alsnog te betalen:

De bedrijven die taxivervoer aan de luchthavens verzekeren, hebben een vermindering van 50% van uitrijdende taxi’s, door de terugval van de activiteit.

Als diensten van openbaar nut blijven zij verder taxivervoer aanbieden, met een deel van de vloot en van hun chauffeurs. Maar het spreekt vanzelf dat die chauffeurs met verlies werken.

De werkgevers moeten hen het gewaarborgd minimumloon betalen, met een omzet die daarvoor te laag is. Bovendien moeten zij op dat loon de sociale bijdragen betalen. En zoals wij vorig jaar al gemeld hebben, waren de sociale bijdragen specifiek voor werkgevers van de taxisector sinds 2018 sterk verhoogd naar aanleiding van de taxishift. GTL vraagt  een tijdelijke verlaging van de sociale lasten (RSZ).

Ook in de andere segmenten van de taximarkt ziet men een zeer sterke  daling van de vraag, door de sluiting in de horeca, cafés, hotels, discotheken, alsook in het B2B-segment.

GTL dringt daarom bij de regeringen aan op extra maatregelen om de taxisector te redden.

 

Brief van GTL aan Ministers Wilmes- De Block- Muylle- Beke-Crevits-Drastische maatregelen gevraagd voor redding taxivervoer en aangepast vervoer zorgcentra

Top