GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13-3-2020 - Berlangrijke update - Rechtzetting: Tijdelijke werkloosheid!

Regelmatig aangepaste info.

We ontvingen de volgende update:

Op de website van de RVA vinden jullie een nieuwe pagina rond tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de beslissingen van gisteren: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020 

Kort samengevat:

De voorbije dagen was de vraag opgedoken of ondernemingen die beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken tijdens de verwittingstermijn/indieningstermijn van 7 dagen voor arbeiders – in afwachting van de inwerkingtreding van de economische werkloosheid – beroep kunnen doen op overmacht. We dachten dat dit het geval was (omdat bedrijven die in afwachting zijn van de erkenning als ondernemingen in moeilijkheden in het kader van de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden dit inderdaad kunnen). De RVA heeft laten weten dat beroep kan gedaan worden op overmacht voor de periode dat de verwittigingstermijn/indieningstermijn van 7 dagen loopt.

Als u de aanvraag indient/heeft ingdediend voor tijdelijke werkloosheid voor economische redenen

Bij de economische redenen vermeldt u ‘CORONAVIRUS’. De directeur van het werkloosheidsbureau kan een afwijking toestaan op de indieningstermijn indien het coronavirus heeft geleid tot een plotse daling van het werk.

 

 

Top