GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24-3-2020 - Callcenter voor zelfstandigen

Om de vele vragen van zelfstandigen te kunnen beantwoorden, heeft het RSVZ een callcenter geopend (080012018)

Om de vele vragen van zelfstandigen te kunnen beantwoorden, heeft het RSVZ een callcenter geopend (0800 12 018), dat elke dag tussen 8 en 20 uur bereikbaar is. De oproepen zijn gratis.

De belangrijkste ondersteuningsmaatregelen voor zelfstandigen zijn de volgende:


- Uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen: zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. De aanvraag kan tot 15 juni 2020 worden ingediend.
- Kwijtschelding verhogingen: zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn.
- Vermindering van voorlopige bijdragen: zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
- Vrijstelling van bijdragen: zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

De socialeverzekeringsfondsen zullen gezien de omstandigheden overigens voorlopig geen aanmaningen meer versturen voor nog niet betaalde sociale bijdragen.

Vind meer info op de pagina van de RSVZ 

 

Top