GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26-3-2020 - PERSBERICHT VAN GTL

Coronavirus - Taxifederatie GTL: "Geen vraag om stopzetting activiteiten"

BRUSSEL 26/03 19:46 (BELGA)

De nationale federatie van de taxisector GTL spreekt het Brusselse collectief van taxichauffeurs tegen en maakt duidelijk dat er van hun kant geen vraag is om de activiteiten van de taxichauffeur van overheidswege te laten stopzetten.

In een eerder bericht donderdag maakten het Collectief van Taxi-chauffeurs en de vakbond ACV-Transcom bekend dat er vanuit de Brusselse taxisector de vraag is om de activiteiten stop te zetten. Er is tot 80 procent minder werk, de hygiënische voorschriften kunnen niet nageleefd worden en vooral de zelfstandige chauffeurs lijden onder de situatie, klinkt het.

GTL spreekt dat tegen en benadrukt dat er bij veel bedrijven vandaag geen vraag is om deze maatregel. "De werkgeversorganisatie is zich bewust van de vele frustraties, omwille van de zeer lage activiteitsgraad en de risico's die chauffeurs lopen omwille van de moeilijke toegang tot beschermingsmiddelen zoals ontsmettingsgel, handschoenen en maskers", klinkt het bij GTL.

De werkgeversorganisatie is van mening dat de taxi een dienst is van openbaar nut. Het vervoersaanbod moet daarom gegarandeerd blijven voor bepaalde essentiële sectoren zoals luchthavens, ziekenhuizen en zorgverstrekkers of personeel van de openbaarvervoersmaatschappijen. Net daarom worden er wel nog inspanningen van de overheid verwacht om de taxisector bij te staan in deze moeilijke tijden. "We verwachten extra steunmaatregelen van de overheid om die diensten te kunnen blijven aanbieden op een rendabele en veilige manier en benadrukken tegelijk dat de zelfstandige taxichauffeurs die dat wensen, vandaag reeds hun activiteiten kunnen stopzetten en zich beroepen op de pandemie om overheidssteun te ontvangen", aldus GTL.

 

Top