GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-4-2020 - Brusselse taxi en VVB: Uitstel van betaling verkeersbelasting en BIV

Verlenging betaaltermijn van 2 naar 4 maanden voor de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam op voorstel van minister van Financiën Sven Gatz de beslissing de betaaltermijn van twee maanden voor de verkeersbelastingen en de belasting op inverkeerstelling met twee maanden te verlengen (van 2 naar 4 maanden). Deze maatregel moet de belastingplichtigen tijdens de coronacrisis enige financiële ademruimte geven.

De verlenging is van toepassing voor aanslagbiljetten die vanaf nu tot 30 september van dit jaar worden verzonden.

Top