GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23-4-2020 - PERSBERICHT - Taxisector klaagt Vlaamse inertie aan

Terwijl de sector een omzetverlies van 95% noteert en honderden faillissementen vreest, blijven de steunmaatregelen ondermaats. Verplichte elektrificering van de taxivloot wordt de doodsteek.

PERSBERICHT

Brussel, 23 april 2020 – De Vlaamse taxiondernemingen noteren een omzetdaling van ruim 40 miljoen euro in de afgelopen maand. Velen onder hen vrezen het faillissement. Hun constructieve voorstellen om alsnog het hoofd boven water te kunnen houden, krijgen weinig tot geen bijval van de Vlaamse Regering. Een regelrechte kaakslag voor een essentiële schakel in de strijd tegen COVID-19.

Van de taxi’s in de steden, tot de vele luchthavenvervoerders en personenvervoerdiensten in opdracht van bedrijven: voor de meerderheid van deze ondernemingen betekent de Covid-19 pandemie een quasi volledige stopzetting van hun activiteiten. Sinds de start van de lockdown, wordt het gecumuleerde omzetverlies van de 5.937 vergunde Vlaamse taxi’s op ruim 40 miljoen euro geschat. De toegekende compensatiepremie en de tijdelijke werkloosheid volstaan niet om de pijn te verzachten. Want de sector wordt eveneens geconfronteerd met de impact van het nieuwe Taxidecreet. Dat decreet en haar uitvoeringsbesluit voeren een totale deregulering door, die extra druk zet op de rendabiliteit.

In die zeer moeilijke omstandigheden, waarin heel wat chauffeurs met gevaar voor hun eigen gezondheid – instaan voor het woon-werk vervoer van onder meer ziekenhuispersoneel en chauffeurs van openbare vervoersmaatschappijen of havenpersoneel – vroeg de sector eind maart een aantal gerichte maatregelen, waaronder

  • Een uitstel van invoering of een herziening van de Vlaamse milieunormen op nieuwe voertuigen door het gebruik van de euronorm, in plaats van de ecoscore. Het nieuwe taxidecreet heeft namelijk sinds 1 januari de veel strengere ecoscore als norm ingevoerd. Dit maakt de aankoop van nieuwe voertuigen niet alleen veel duurder, ze zorgt ook voor heel wat ongerustheid bij de taxiondernemingen, die niet met zekerheid kunnen achterhalen of een voertuig effectief voldoet.
  • Een afschaffing van de jaarlijkse retributie voor taxi-en VVB-vergunningen in 2020, zoals dit ondertussen ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is doorgevoerd.

Uit recente uitspraken van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters in de Commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement, leidt de taxisector echter af dat deze Vlaamse Regering niet echt wakker ligt van zijn problemen. Zo zou volgens Minister Peeters een uitstel van 4 maanden overwogen worden voor de ecoscores voor de voertuigen. “Als dit een grap is, dan is het een zeer slechte”, repliceert Pierre Steenbergen, Secretaris-Generaal van de Federatie van Taxi- en wagenverhuurdiensten GTL. We spreken hier over honderden KMO’s die niet weten of ze er volgend jaar nog zullen zijn. Hen 4 maanden uitstel aanbieden voor de aankoop van veel duurdere wagens is een regelrechte schande. “We moeten serieus blijven”.

Bovendien geeft Minister Peeters geen uitsluitsel m.b.t. de vraag of de taxiondernemingen in 2020 zullen vrijgesteld worden van een retributie in 2020. “Waarom kan dit in Brussel wel en in Vlaanderen niet?”, vraagt Pierre Steenberghen.

“Het onder de mat schuiven van onze problemen is geen oplossing. De voorgestelde maatregelen zullen het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen en de Vlaamse overheidsfinanciën heus niet onderuit halen. Ze kunnen echter wel het verschil betekenen voor honderden Vlaamse ondernemers, duizenden Vlaamse chauffeurs en hun gezinnen”, voegt Pierre Steenberghen toe.

“Ik hoop dat deze Vlaamse Regering alsnog haar menselijke gelaat toont en échte steunmaatregelen neemt voor een sector die zijn steentje heeft bijgedragen aan de strijd tegen het COVID-19 virus”.

###

Bijkomendeinformatie :

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen (G.T.L.) M : 0496 39 70 43

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be 

Top