GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27-4-2020 - Herinnering: Bestuurderspas: verplicht in Vlaanderen vanaf 1 juli 2020

Vergeet niet tijdig de bestuurderspas aan te vragen (+uittreksel uit het strafregister). Het taalattest kan u ook al indienen (maar dat kan later nog, voor eind september).

Bestuurderspas: verplicht in Vlaanderen vanaf 1 juli 2020


Wie moet dit aanvragen?

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke chauffeur voor individueel bezoldigd personenvervoer in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige) en dit zowel als taxi- als VVB-chauffeur (oude wetgeving) of als chauffeur onder de nieuwe vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, enz…).

Chauffeurs die al van vroeger een taxibrevet of erkenningskaart van hun stad of gemeente hebben, moeten de bestuurderspas ook aanvragen vóór 1 juli 2020. Houd hierbij rekening met een behandelingstermijn van maximum 40 dagen.

Waar aanvragen?

U vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar u woont. Chauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Hoe vraagt u een bestuurderspas aan?

Beide manieren van aanvragen zijn mogelijk.
De gemeente kan vragen om dit digitaal aan te vragen, maar kan dit niet verplichten.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

U voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U bent minstens 2 jaar in het bezit van een rijbewijs.
  • U beschikt over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer.
  • U beschikt over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien u een buitenlandse staatsburger bent).
  • U voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden (zie lager: strafregister) zoals bepaald in artikel 25 van het Uitvoeringsbesluit van 8 november 2019. 
  • U voldoet aan de taalvereisten: Minimum taalkennis niveau B1 volgens het Europees Referentiekader (overgangsbepaling: A2 volstaat, mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen);

Update : Attestering taalkennis (artikel 26, 3°) is uitgesteld tot 1 januari 2021! (Covid19) 

Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten toe: 

  • Kopie van uw rijbewijs.
  • Een beroepskaart of arbeidskaart (internationale werknemers) indien van toepassing.
  • Een uittreksel uit het strafregister (link) conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Indien u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan zijn gemeente.

Top