GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30-4-2020 - Basisregels voor flexibele doorschijnende scheidingswanden in voertuigen

UPDATE 4 MEI. Instructie Departement MOW over “Demonteerbare afschermingen in voertuigen” die van toepassing is vanaf 4 mei 2020 tot 1 mei 2021.

Door de coronamaatregelen is het toegelaten om tussen 4 mei 2020 en 1 mei 2021 een tijdelijke afscherming (zoals tussenschotten) in voertuigen te voorzien. Na het plaatsen van zo’n afscherming hoeft u niet speciaal naar de keuring te gaan.

Er werd op 30 april een instructie voor de keuringscentra gepubliceerd over “Demonteerbare afschermingen in voertuigen”.

Hierin zal het volgende staan :

1) Eisen voor vaste afschermingen

Vaste afschermingen zijn steeds onderworpen aan een nieuwe (2de fase) goedkeuring.

Daarbij dient de voertuigfabrikant/erkende technische dienst na te gaan of voldaan is aan de eisen van Reglement ECE R21, ECE R43, ECE R46, ECE R107 en ECE R118, naargelang de voertuigcategorie.

2) Eisen voor demonteerbare afschermingen

  • elke afscherming moet eenvoudig demonteerbaar zijn zonder het gebruik van gereedschap;
  • de lichtdoorlaatbaarheid moet minstens 70% bedragen;
  • het zichtveld van de bestuurder en het indirect zicht (spiegels) moet behouden blijven;
  • de afscherming mag geen gevaarlijke oneffenheden of scherpe randen vertonen die het risico op of de ernst van letsels kunnen vergroten. Dit geldt zowel voor de afscherming als voor de bevestiging ervan. De afrondingsstraal van elk element moet minstens 3.2mm bedragen;
  • de afscherming moet flexibel zijn en is gemaakt van hoogwaardig en slagvast polycarbonaat of gelijkwaardig of een alternatief van soepele transparante gespannen gordijnen in kunststof. De gekozen materialen moeten ten alle tijde voldoen aan de hierboven omschreven voorwaarden;
  • alle bedieningsorganen moeten goed bereikbaar blijven;
  • de werking van veiligheidssystemen zoals gordels, airbags,… mag in geen enkel geval gehinderd worden door de afscherming(en);
  • de afscherming moet gemakkelijk en zonder gereedschap verwijderbaar zijn in geval van een ongeval;
  • deze demonteerbare afschermingen zijn toegelaten tot 1 mei 2021. Na deze datum moeten ze verwijderd worden.

 Vaste afschermingen zullen wel steeds onderworpen zijn aan een nieuwe keuring.

UPDATE 4 MEI:

Intussen plaatste MOW de Instructies aan de erkende instellingen voor automobielinspectie over demonteerbare afschermingen in voertuigen online: 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-voor-technische-keuring/tijdelijke-demonteerbare-afscherming-in-voertuigen

Top