GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

2-6-2020 - Coronamaatregel Taxi’s/VVB: gemeente-retributie of belasting moet niet geïnd worden!

Goed nieuws! De verplichte inning van de gemeentebelasting of -retributie wordt via een nooddecreet geschorst. Gemeenten mogen beslissen om die te schrappen.

Gemeenten zullen de retributie of belasting kunnen schorsen voor 2020.

Daarvoor is momenteel een nooddecreet nog in voorbereiding, maar gemeenten kunnen er alvast op anticiperen. In afwachting van het nooddecreet moeten de gemeenten de retributie of belasting niet langer innen, de toezichthoudende administraties zullen hierop niet ageren. Het is nog onduidelijk wanneer over het nooddecreet gestemd zal worden. 

Dit is alvast bevestigd in het antwoord van minister Peeters op een schriftelijke vraag ter zake van Bart Dochy:

"Vergunningen afgeleverd vòòr 1/1/2020 vallen onder het decreet van 21 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.  

Voor de taxidiensten is in dit decreet een maximumbelasting voorzien. De steden en gemeenten kunnen dus zelf beslissen om deze belasting te schrappen.

Voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met  bestuurder is een vaste belasting voorzien die de gemeenten niet kunnen wijzigen maar wel beslissen deze niet aan te rekenen.

Voor de vergunningen IBP afgeleverd onder het decreet d.d. 29/3/2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer is decretaal een vaste retributie voorzien van  € 250 (te indexeren). De gemeenten kunnen deze zelf niet wijzigen. Gemeenten zijn in uitvoering van het decreet gehouden de verschuldigde retributies te innen. Gezien de bijzondere omstandigheden is er binnen de Vlaamse regering afgesproken een decretaal initiatief te nemen om het decreet aan te passen zodat de steden en gemeenten de decretaal bepaalde belastingen en retributies voor 2020 mogen verlagen of op nul brengen.

In tussentijd zullen de toezichthoudende administraties niet ageren op het niet strikt toepassen van het huidig decreet."

Bron: VVSG, 28 mei  en kabinet minister Peeters, 2 juni 2020 

GTL raadt de leden aan om eventueel met hun gemeente contact op te nemen, om deze op de hoogte te brengen van de nieuwe beslissing

U kan aan de gemeente vragen om de belasting niet de innen voor 2020 of, indien ze al geïnd werd, om ze terug te betalen.

 

Top