GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

5-6-2020 - Welke apparatuur is verplicht voor de registratie van de rittengegevens?

U vindt hier een overzicht, naargelang u onder de nieuwe IBP-vergunning, onder de oude VVB-vergunning of onder de oude taxi-vergunning werkt.

Welke apparatuur is verplicht voor de registratie van de rittengegevens?

  • in een voertuig dat rijdt onder nieuwe vergunning IBP?
  • in een taxivoertuig dat in de overgangsperiode verder rijdt onder de oude Taxi-vergunning?
  • in een VVB-voertuig dat in de overgangsfase verder rijdt onder de oude VVB-vergunning?

Voertuig onder IBP vergunning

In een voertuig dat onder de nieuwe IBP-vergunning ingeschreven is (nieuw decreet) moet apparatuur aanwezig zijn om een dienststaat en een vervoerbewijs op te maken en dit vanaf de aanvraag van de vergunning.

Er zal daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen een apparaat

  • type "taxameter" dat dus een meetinstrument is en verplicht is indien het voertuig ook ingezet wordt als "standplaatstaxi"
  • ander type apparatuur dan een taxameter, dat ook gebruikt wordt voor de registratie van de dienststaten.

Tussen beide soorten apparaten zal nog een klein onderscheid gemaakt worden in de dienststaatgegevens die moeten geregistreerd worden bij begin en einde van de dienst. Hierover heeft de regering een ontwerp van wijzigingsbesluit goedgekeurd, dat nog niet definitief bekrachtigd is.

Taxivoertuig onder oude taxivergunning in de overgangsfase

Deze taxivoertuigen moeten gewoon verder gebruikt worden met hun taxameter, volgens de bepalingen van de oude wetgeving (decreet 2001 en uitvoeringsbesluit van 2003). 

Zolang geen nieuwe vergunning aangevraagd wordt, moeten geen gegevens doorgestuurd worden naar de centrale server van de administratie. Maar bedrijven die het wensen, kunnen dat wel al vrijwillig doen (bijvoorbeeld voor testen). We wachten op meer info/richtlijnen hierover vanwege het Departement MOW.

VVB-voertuig in de overgangsfase

Voor de VVB-voertuigen is men nog niet verplicht apparatuur voor de registratie van de dienststaten te installeren, en er wordt verder gewerkt volgens de bepalingen inzake huurcontracten en register van de oude wetgeving (decreet 2001 en uitvoeringsbesluit van 2003). Er zal hier ook geen verplichting zijn om de gegevens door te sturen naar de centrale server van de administratie.

Hier heeft u een tabel met een overzicht van de toe te passen regels per type vergunning:

 

Top