GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10-6-2020 - Wat zijn de richtlijnen voor Taxi/VVB vervoer in fase 3 van het exitplan

Beperkingen van het aantal passagiers in Taxi- en VVB-voertuigen zijn niet meer van toepassing indien een  adekwaat niveau van bescherming gewaarborgd wordt

We informeren u dat GTL op basis van het laatste Federaal MB ervan uitgaat dat:

  • De beperking op het aantal passagiers in taxi- en VVB-voertuigen niet meer moeten toegepast worden
  • …op voorwaarde dat men minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming biedt indien geen 1,5 meter kan toegepast worden nl. hygiënische maatregelen, ontsmettingsgels, ontsmetten en regelmatig verluchten voertuig, beschermingsmiddelen..

Wettelijke basis: algemene richtlijnen opgenomen in art 1 van het MB:

5 JUNI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 

Art. 1

§ 2. In alle in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen getroffen worden om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ondernemingen, en verenigingen nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van de regels voorzien in paragraaf 2, eerste lid, te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.
Deze gepaste preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard,…

Voor de taxisector verwijzen wij naar de aanbevelingen/preventiemaatregelen van de sectorgids, die in maart al ondertekend werd door de sectorale sociale partners in het paritair comité 140/140.02:

Sectorgids:   Gemeenschappelijke verklaring en aanbevelingen van de Sociale partners Taxi en VVB

Hoe zit het met de aanbevelingen in de FAQ van de Covid-website?

Die hebben geen wetskracht en ze zijn bijzonder slecht geformuleerd:

“De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een gezin of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen. Het is aangeraden om het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.”

De regel van “dezelfde bubbel” vinden wij bijzonder eigenaardig en kan niet toegepast worden in personenvervoer:

  • Hoe kan de chauffeur weten of de passagiers van eenzelfde bubbel deel uitmaken?
  • De chauffeur zelf, maakt geen deel uit van die bubbel. Wat is de logica? (dezelfde opmerking geldt voor het vervoer van personen van eenzelfde gezin of van kinderen onder 12 jaar)

 

Top