GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11-7-2020 - Overbruggingskrediet voor bedrijven taxisector

Achtergestelde leningen van 2000€/voertuig met een looptijd van 3 jaar en een intrestvoet van 3% (Intrest op het einde van de lening te voldoen)

 

“De bedoeling is dat bedrijven van de taxisector de financiële ruimte krijgen om verder actief te blijven zonder hun aantal voertuigen te moeten afbouwen.

Het maximale kredietbedrag voor de achtergestelde lening bedraagt 2.000 euro per voertuig. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elk taxibedrijf.”

Voorwaarden

Het maximale kredietbedrag van de achtergestelde lening wordt bepaald op basis van het aantal voertuigen van de aanvrager. Hiervoor komen alleen volgende voertuigen in aanmerking:

Ondernemingen die de lening willen aanvragen, moeten voldoen aan deze voorwaarden:

 • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft meer dan 3 voertuigen.
 • De onderneming heeft geen steun aangevraagd in een ander gewest.
 • De onderneming heeft nog geen coronalening (opent in nieuw venster) aangevraagd bij PMV.
 • De onderneming overschrijdt niet het de-minimisplafond (opent in nieuw venster)  (200.000 euro overheidssteun over de laatste 3 belastingsjaren).


Kredietbedrag

Het maximale kredietbedrag bedraagt 2000 euro per voertuig dat in aanmerking komt voor de steunmaatregel. Op basis van dit maximale kredietbedrag kan de onderneming beslissen voor welk bedrag ze een achtergestelde lening (de achtergestelde ontlener komt bij faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers) wenst op te nemen.

 • Indien de onderneming kiest voor een kredietbedrag van 25.000 euro of meer, wordt ze doorverwezen naar PMV/z voor de achtergestelde coronalening(opent in nieuw venster).
 • Indien de onderneming kiest voor een kredietbedrag van minder dan 25.000 euro en minstens 5.000 euro, zal PMV/z in naam van het Vlaams Gewest een achtergestelde lening aanbieden aan de volgende voorwaarden:
  • Looptijd: 3 jaar
  • Intrest: 3%
  • Intrest op het einde van de lening te voldoen
  • Ontlener heeft de keuze om vanaf het tweede jaar te starten met kapitaalaflossing (vanaf maand 13 tot en met maand 36) of om de kapitaalsaflossing integraal op het einde van de lening (maand 36) uit te voeren

Aanvraag

In te dienen vanaf 17 juli 2020 voor 31 augustus 2020via het e-loket op https://www.vlaanderen.be/coronasteun-voor-de-autobus-en-autocarsector-en-de-taxisector


Het aanvraagformulier is nog niet actief.
Binnenkort zal het mogelijk worden om aanvragen in te dienen.

Wettelijke basis:

BVR van 10.07.2020 over het verlenen van een achtergestelde lening aan de autobus- en autocarsector en aan de taxisector die een omzetdaling hebben ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Top