GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21-1-2015 - Invoering Gewaarborgd Minimumloon in Duitsland per 1/1/2015

Duitse regering legt domme administratieve formaliteiten op aan buitenlandse beroepschauffeurs die zich in Duitsland begeven!

 

Heeft u wel eens taxiritten of VVB-ritten  naar Duitsland ? Dan is dit bericht voor u van belang!

Sinds dit jaar is in Duitsland een nieuwe regelgeving van kracht over het minimumloon. Werkgevers moeten een melding doen aan de Duitse autoriteiten waarin verklaard wordt:

·         welke werknemers in Duitsland actief zullen zijn;

·         binnen welke periode;

·         dat al deze werknemers tenminste het (Duitse) minimumloon ontvangen.

Er is door de Duitse douane een speciaal formulier beschikbaar gesteld waar deze melding mee gedaan moet worden:

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html


FORMULIER

 

U vindt het juiste formulier rechts onder "Formulare zum Thema"033037 (mobil) .

 

Na invulling en ondertekening dient het per fax te worden gestuurd aan: Bundesfinanzdirektion West, Keulen,  Fax nummer 0049 221 964 870.

U krijgt geen bevestiging.


Invulinstructie

U gebruikt het formulier (033037) om in één keer voor een half jaar vooruit alle chauffeurs/werknemers aan te kunnen melden die op Duits grondgebied werkzaam zullen zijn.

 

De adresgegevens van uw bedrijf vult u bovenaan in.

Bij “ branche”  in het formulier komt u met een pijltje in een ‘ pulldown menu”. Selecteer hier Personenbeförderungsgewerbe.

Onder “Dauer der Beschäftigung”  dient u aan te geven vanaf welke datum u werknemers inzet in Duitsland (“Beginn”) en tot welke, vermoedelijke  datum (“Voraussichtliches Ende”)  de inzet duurt.

 

Let er op dat de maximale periode zes maanden bedraagt.

Bij  “Ort an dem die erforderliche Unterlagen bereit gehalten werden”  wordt bedoeld de plek waar u de personeelsadministratie heeft.

Doorgaans is dit het adres van uw hoofdvestiging.

Het formulier bevat twee verklaringen (“ Versicherung” ).

Bij de eerste tekent u er voor dat u zich aan de bepalingen van de Duitse wetgeving over minimumbeloning houdt.

Bij de tweede verklaring tekent u er voor dat u op verzoek van de Duitse instanties bewijs zult leveren (loonstrook, arbeidsovereenkomst) dat u ook daadwerkelijk voldoet aan deze wetgeving.

De bijlage (“Anlag”) bij het formulier bereikt u door op het derde symbooltje van rechts bovenin te klikken (er staat een 02 op!).

In deze bijlage vult u weer eerst de vestigingsplaats, naam bedrijf en  datum in.

Vervolgens dient u in de tabel precies aan te geven welke werknemers er in de komende periode (van zes maanden) in Duitsland worden ingezet.

Let er op dat de begin- en einddatum niet buiten de periode vallen die u in het eerste formulier heeft ingevuld.

Lobby en advies

De nieuwe Duitse wetgeving over het minimumloon is mogelijk in strijd met Europese wetgeving.

Om die reden is de Europese Commissie, mede na aandringen van de onze internationale koepelorganisatie (IRU), een onderzoek gestart dat kan leiden tot een inbreukprocedure tegen de Duitse Staat.

Hoewel er deze maand nog niet op gecontroleerd wordt, is het verstandig bovenbeschreven melding wel gewoon te doen voor alle medewerkers die de komende tijd in of door Duitsland rijden of actief zijn.

De wetgeving over het minimumloon geldt overigens alleen voor de inzet van werknemers. Voor zelfstandigen is de melding dus niet nodig.

Voor de zelfstandige chauffeurs is het echter in verband met de nieuwe wetgeving wel aan te raden om in Duitsland een kopie van de inschrijving in de Kruispuntbank van de Ondernemingen mee te nemen.

Op die manier kan eventueel oponthoud worden voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top