GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17-2-2017 - PERSBERICHT: UberPop blijft illegaal

Bizarre uitspraak Brusselse rechtbank m.b.t. Zaventem verandert niks aan situatie in de hoofdstad

 

 

 

Brussel, 17 februari 2016 – De sociale partners van de Belgische taxisector reageren uitermate verbaasd op de uitspraak van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel in de zaak m.b.t. de activiteiten van Uber rond de Luchthaven van Zaventem.

 

Taxi- en limousine-onderneming Autolux, actief in Brussel en Zaventem, leidde op 6 mei 2015 bij de Nederlandstalige Rechtbank van koophandel van Brussel een procedure in tegen Uber. Aanleiding was de ‘virtuele’ file die de controversiële Amerikaanse multinational organiseerde aan de luchthaven van Zaventem. Daarbij stonden Uber-chauffeurs illegaal hun beurt af te wachten om klanten op te halen.

“Aangezien het om een flagrante vorm van oneerlijke concurrentie ging, moesten we wel ingrijpen”, stelde Rudy Claude, Adjunct-Directeur van Autolux toen. “Uber bood via UberPop taxidiensten door niet-professionele chauffeurs aan, en hield daarbij geen rekening met de verplichtingen op het vlak van taxivergunningen, werkomstandigheden, sociale bijdrages, verzekeringen, keuringen en belastingen, waar wij wel aan voldoen. In die omstandigheden is Uber niet alleen een gevaar voor de legale taxisector, maar ook voor de overheid en voor de klant”.

Nu komt de Brusselse Rechtbank van Koophandel met een zeer opmerkelijke uitspraak in deze zaak. Volgens de rechtbank zou de Vlaamse taxiregelgeving en de taxireglementering van de gemeente Zaventem in strijd zijn met het Europees recht, omdat ze Uber verhinderen zijn ondernemingsmodel in België op te zetten en te exploiteren.

Dit is uitermate verbazingwekkend aangezien diezelfde rechtbank, in een eerdere zaak tussen Taxis Verts en Uber in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geoordeeld had dat UberPop wel degelijk een illegale taxidienst was en dat Uber deze dienst moest stopzetten, zoniet riskeerde de onderneming zware dwangsommen. Het beroep door Uber tegen deze beslissing werd toen verworpen. Die beslissing was bovendien voorafgegaan door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat geconcludeerd had dat de Gewesten wel degelijk bevoegd waren om regels op te leggen aan diensten voor vervoer van personen.

In afwachting dat Autolux zich beraadt over een eventueel beroep tegen deze uitspraak, wensen de sociale partners van de Belgische taxisector te benadrukken dat het verbod op UberPop nog steeds van toepassing is in de hoofdstad. De uitspraak van gisteren verandert dus niks aan het verbod op UberPop in de hoofdstad.

Bovendien roepen de sociale partners de overheden op om de wetgeving te verduidelijken en achterpoortjes te sluiten, zodat illegale taxidiensten niet meer mogelijk zijn. De taxisector heeft zich steeds positief opgesteld t.a.v. echte deeleconomie, maar kan niet aanvaarden dat multinationale ondernemingen onder het voorwendsel van deeleconomie de regels op taxivervoer blijven ontwijken.

 

###

Bijkomende informatie:


Pierre Steenberghen
Secretaris-Generaal / Secrétaire Général
G.T.L.
[Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen]
M : 0496 39 70 43
E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be 

John Reynaert
BTB-ABVV
T: 0474 25 49 85
E-Mail: john.reynaert@btb-abvv.be 

Philippe Lescot
CSC-Transcom / ACV-Transcom
T: 0478 88 33 51
E-Mail: philippe.lescot@acv-csc.be 

 

 

 

Top