GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

24-3-2017 - Officiële lancering eerste Vlaamse Green Deal op 27 maart

GTL ondertekent mee de Vlaamse Green Deal voor Gedeelde Mobiliteit

 

Op maandag 27 maart lanceren de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein, samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive, The Shift en samen met 76 andere partners, waaronder GTL, de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen.

 

Doel van deze Green Deal

Een Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de partners, en de partners onderling

Het doel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit is om de implementatie van gedeelde mobiliteit te versnellen. Bedrijven, overheden en burgers worden gestimuleerd en ondersteund om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van het aanbod van autodeelorganisaties, fietsdeelsystemen en carpooldiensten. De concrete streefcijfers van deze Green Deal zijn:

 1. - Autodelen: tegen 2020 zijn er 80.000 autodelers;
 2. - Carpoolen: tegen 2020 is het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt verdubbeld naar 1000;
 3. - Fietsdelen: tegen 2020 zijn er 400.000 fietsdelers;
 4. - Elektrisch: we zetten maximaal in op elektrisch autodelen (tegen 2020 is het aantal elektrisch gedeelde wagens vervijfvoudigd) en elektrisch fietsdelen i.f.v. het bereiken van nieuwe doelgroepen en doelverplaatsingen (regulier aanbod in 2020).

 

Engagementen van de taxi- en VVB-sector in de Green Deal Gedeeelde Mobiliteit

 

 1. - GTL helpt mee aan het opzetten van platformen en apps voor TAXISHARING in Vlaanderen. Er wordt gestreefd naar het aanbod van dergelijke apps voor taxisharingdiensten in 4 Vlaamse steden tegen 2020.
 2. - GTL helpt mee om een aangepaste regelgeving rond gedeelde taxiritten mee te laten opnemen in het nieuwe decreet personenvervoer.
 3. - GTL engageert zich om mee te werken aan de verbetering van de Basisbereikbaarheid in Vlaanderen door het inzetten van collectief vervoer op maat.
 4. - GTL helpt mee aan het opzetten van nieuwe initiatieven van collectief openbaar nachtvervoer met kleine voertuigen (Collecto en/of pendelbusjes) in Vlaamse steden. 
 5. - GTL gaat na welke (juridische/fiscale) belemmeringen er zijn rond gedeelde mobiliteit en stelt oplossingen en/of beleidsaanbevelingen voor.
 6. - GTL promoot de verdere uitbouw van een elektrische (en hybride) taxivloot en het faciliteren van (elektrisch) taxidelen
 7. - GTL communiceert naar haar netwerk en leden over gedeelde mobiliteit en deze Green Deal via haar communicatiekanalen.

 

Top