GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

31-3-2017 - Conceptnota ‘Hervorming Vlaamse Taxiregelgeving’

De Vlaamse Regering hechtte op vrijdag 24 maart 2017 haar goedkeuring aan de Conceptnota ‘Hervorming Vlaamse Taxiregelgeving’

De Vlaamse Regering hechtte op vrijdag 24 maart 2017 haar goedkeuring aan de Conceptnota ‘Hervorming Vlaamse Taxiregelgeving’ en gelastte minister Weyts om hierover advies te vragen aan de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen).

Ondertussen is de Conceptnota ‘Hervorming Vlaamse Taxiregelgeving’ openbaar gemaakt.  U vindt de tekst via volgende link.

De MORA is volop bezig met de voorbereiding van een advies op de conceptnota van minister Weyts betreffende de hervorming van de taxiregelgeving.

Ook GTL is in de MORA vertegenwoordigd en zal meehelpen aan de opmaak van het MORA-advies.

Voor GTL bevat de nota duidelijk een reeks belangrijke hiaten en zijn dus aanpassingen nog absoluut noodzakelijk. De reglementering  moet zorgen voor een werkbaar systeem, waarmee veilige en kwalitatieve taxidiensten aangeboden worden. 

Een aantal zaken in de conceptnota zullen volgens GTL conflicten creëren tussen de zogenaamde  "standplaatstaxi’s" en de "straattaxi’s" (alsook tussen de straattaxi's onderling).  

Alleen als de reglementering erin slaagt een eerlijk speelveld te garanderen, kunnen  de conflictsituaties vermeden worden.

We willen ook geen plotse  explosie van het aantal chauffeurs, want dan krijgt men een bloedbad bij de bestaande bedrijven.

 

Top