GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

31-3-2017 - Bezoek bij Brusselse ministers van mobiliteit en economie

GTL en de Brusselse taxifederatie FEBET zijn deze week bij Pascal Smet, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, geweest en daarna ook bij Didier Gosuin, Minister van Economie en Tewerkstelling.

Resultaat :

Minister Smet heeft beloofd :

- Conceptnota (= Taxiplan, dat  vorig jaar in eerste lezing goedgekeurd werd door de Brusselse Gewestregering): minister Smet zal in principe woensdag na Pasen de Brusselse taxi-adviesraad samenroepen om het voorontwerp artikel na artikel door te nemen.  Met daarna zo snel mogelijk een vervolgvergadering om tot een akkoord te geraken met de sector.

- Handhaving:  De minister zal prioriteit geven op korte termijn aan controles van de Waalse en Vlaamse VVB die in Brussel via platformen taxidiensten aanbieden.

-  Opleiding taxichauffeurs: de minister organiseert op 5 april om 10 uur een informatiesessie op zijn kabinet met de verantwoordelijken van de Brusselse taxifederatie FEBET, GTL/Sociaal Fonds, de Directie der Taxi’s, het cabinet Gosuin en zijn eigen Kabinet. nventarisatie van de problemen bij intreden van nieuwe taxichauffeurs die een taxibrevet vragen (te zware administratie en te lange procedure) en een akkoord vinden over een gemeenschappelijke nota om dit op te lossen.  De FEBET heeft gevraagd dat de regelgeving snel aangepast wordt om kandidaat-chauffeurs onder IBO-contract te mogen aanwerven tijdens de stageperiode van 6 maanden die zij moeten doorgaan alvorens hun bewijs van vakbekwaamheid te bekomen.

Ook Brussels Minister van  Tewerkstelling Gosuin zal deze vraag van de sector onderzoeken maar waarschuwt dat IBO’s niet voorzien zijn om gedurende 6 maanden goedkoop personeel te kunnen twerkstellen en hen daarna te vervangen.  Hij wenst een minimum instroom van 60 tot 70%.

De oproep tot een taxibetoging op donderdag 31 maart aan het Noordstation, werd ingetrokken.

 

Top