GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18-4-2017 - Persbericht Gemeenschappelijk Front van de Brusselse Taxi’s

Brusselse taxi’s stellen zich vele vragen over het Taxiplan van Pascal Smet

 

Gemeenschappelijk Front van de Brusselse Taxi’s 

 

PERSBERICHT

 

De Brusselse taxi’s stellen zich vele vragen over het Taxiplan van Pascal Smet

De minister lijkt bereid te buigen voor de eisen van multinational Uber, terwijl taxichauffeurs de laatste twee jaar al 20 tot 30% van hun koopkracht verloren hebben

 

Brussel, 18 april 2017 – Het Gemeenschappelijk Front van de Brusselse Taxi’s is deze namiddag bijeengekomen voor een bespreking van het taxiplan dat de Brusselse minister van Mobiliteit hun morgen wil voorleggen. De werkgevers en werknemers van de taxisector stellen zich tal van vragen bij het initiatief van de minister. Zowel de gehanteerde werkmethode als de inhoud van het plan doen vermoeden dat minister Smet buigt voor de eisen van Uber en de sector in alle haast wil liberaliseren. Dit zou niet enkel nefast zijn voor de taxichauffeurs, wiens beroep nog meer onder druk komt te staan, maar ook voor de klant.

 

Wat de methode betreft, wenst het Gemeenschappelijk Front van de Brusselse Taxi’s te onderstrepen dat het adviescomité van de taxi’s al twee jaar lang niet meer bijeengekomen is. Elke vorm van overleg tussen het Kabinet en de belangrijkste vertegenwoordigers van de sector, was volledig uitgedoofd. “Nu vernemen we via de pers dat de minister zijn Plan tegen mei wil laten goedkeuren en dat hij het adviescomité uitnodigt voor een vergadering waarop het plan zal worden voorgesteld. Wij durven te hopen dat de minister de tijd geeft aan de sector om dit plan te analyseren en een advies in te dienen waarmee hij rekening houdt in het finale voorstel van het plan”, benadrukt het Gemeenschappelijk Front.

 

De strakke timing die werd aangekondigd, laat niettemin uitschijnen dat de vergadering van morgen enkel bedoeld is om voor de publieke opinie het beeld te scheppen van een minister die luistert naar de sector, en anderzijds van een sector die gekant is tegen elke vorm van modernisering. Dit strookt in beide gevallen niet met de werkelijkheid, aangezien het Gemeenschappelijk Front van de Brusselse Taxi’s twee jaar geleden al constructieve voorstellen heeft geformuleerd met betrekking tot het oorspronkelijke Taxiplan, dat voor meer dan 80% werd goedgekeurd. Sindsdien heeft de sector de minister herhaaldelijk opgeroepen tot modernisering, voornamelijk wat de vernieuwing van vergunningen, de rekrutering en de installatie van nieuwe, digitale taximeters betreft. Daar komt bij dat de sector niet gewacht heeft op de minister om te moderniseren: dit blijkt onder meer uit het feit dat één Brusselse taxi op twee vandaag toegankelijk is via een mobiele applicatie zoals Taxi.eu en eCab, en uit de lancering van applicaties voor taxi-sharing (Splyt en taxi2share).

 

Wat de inhoud van het plan betreft, kan het Gemeenschappelijk Front zich nog niet ten volle uitspreken aangezien het, in tegenstelling tot enkele media, niet de gelegenheid heeft gekregen het te lezen. Het lijkt er evenwel op, op basis van de informatie die in de pers is verschenen, dat de minister een bocht van 180 graden maakt ten opzichte van het plan dat hij 2 jaar geleden had aangekondigd. Het initiële plan van minister Smet kondigde aan een “beter onderscheid” te willen maken tussen de verhuur  van voertuigen met chauffeur (de zogenaamde limousines) en de taxi’s, om oneerlijke concurrentie te vermijden van limousines die op illegale wijze taxitrajecten afleggen. Vandaag zou het plan van Pascal Smet dat onderscheid tussen limousines en taxi’s net willen schrappen. De minister lijkt dus te buigen voor de eisen van Uber, dat deze licenties voor ‘limousines’ gebruikt om de taxiwetgeving te omzeilen.

 

Bovendien zou Pascal Smet de tarieven willen liberaliseren. Hij wil met andere woorden een prijzenoorlog ontketenen die enkel ten goede zal komen aan de multinational Uber. Deze zal, zoals ook in het buitenland gebeurt, enkele jaren lang met verlies werken om alle concurrentie te vernietigen en een monopolie te installeren op de Brusselse markt. De multinational zal vervolgens vrij zijn prijzen kunnen opleggen aan de klant, en zijn arbeidsvoorwaarden aan de bestuurders. “Het is uiteraard een illusie te geloven dat de klant en de chauffeur hier als winnaar zullen uitkomen. Deze beslissing zou neerkomen op een destabilisering van de sector, zonder de toegankelijkheid van een rit voor de Brusselaar te verhogen. De winsten van deze liberalisering zullen dus enkel naar de aandeelhouders van de multinational gaan”, benadrukt het Gemeenschappelijk Front.

 

De sector stelt zich eveneens ernstige vragen bij de praktische uitwerking van een maatregel waarbij licenties voortaan aan de bestuurders zouden worden toegekend, terwijl het aantal voertuigen zal worden beperkt.

 

Het Gemeenschappelijk Front van de Brussels Taxi’s groepeert de belangrijkste professionele verenigingen van taxi- exploitanten en de vakbonden. Het gaat om: A.T.B., AUTOLUX, ELITE TAXI BELGIUM, FEDERATION BELGE DES TAXIS, FNEIT, INGOBOKA TAXIS, TAXIS BLEUS, TAXIS UCCLOIS 2000, TAXIS UNITED, TAXIS VERTS, UNITAX, UPETB, UPETCC, DE SOCIALE PARTNERS : ABVV-BTB , ACV-TRANSCOM, CSC-TRANSCOM, G.T.L.

 

###

 

Voor meer informatie:

 

Rudy Claude (G.T.L.)

E-mail:claude@taxisautolux.be

John Reynaert (ABVV-BTB)

E-mail:john.reynaert@btb-abvv.be

Philippe Lescot (ACV-TRANSCOM)

E-mail:plescot.transcom@acv-csc.be

Sam Bouchal (Fédération Belge des Taxis)

E-mail:mol-tax@live.be

Top