GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26-4-2018 - Vakbondsactie 16 mei voor pensioenen

Deelname kan leiden tot afwezigheden van werknemers

De vakbondsorganisaties verwittigden GTL dat het gemeenschappelijk vakbondsfront op 16 mei een “grootschalige pensioenactie” organiseert in Brussel. Deze kan leiden tot afwezigheden van werknemers, leden en militanten die deelnemen. De afwezigheden worden als stakingsdagen beschouwd en als dusdanig vergoed aan de deelnemers.

 

Top