GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15-5-2018 - Persbericht: Verenigde taxisector waarschuwt Minister Weyts voor nefaste gevolgen van té radicale taxihervorming

Sociale partners stellen aanpassingen voor die overheid, klant, lokale besturen en chauffeurs moeten beschermen tegen uitwassen platformeconomie.

  

 

PERSBERICHT

 

Brussel, 14 mei 2018 – In een open brief aan Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts, waarschuwen de sociale partners van de Vlaamse taxisector dat het ongewijzigd doorvoeren van het huidige ontwerpdecreet m.b.t. bezoldigd individueel vervoer, ernstige gevolgen zal hebben voor de Vlaamse steden. Naar analogie met wat er vandaag in Nederland gebeurt, kan men met de huidige tekst overlast, stijgende prijzen en een sociaal bloedbad verwachten. Werkgevers en werknemers zijn voorstander van een hervorming, zolang ze voldoende buffers inbouwt om de gekende uitwassen van de platformeconomie een halt toe te roepen. 

Op 20 april 2018 kondigde Minister Ben Weyts de hervorming van de taxisector aan. De Vlaamse Regering had zijn ontwerpdecreet met betrekking tot bezoldigd individueel vervoer in eerste lezing goedgekeurd. Dit ontwerpdecreet wacht nu op het advies van de Mobiliteitsraad, alvorens opnieuw besproken te worden binnen de Vlaamse Regering en vervolgens op de agenda van het Vlaams Parlement te belanden.

De werkgevers en werknemers van de taxisector willen met hun open brief aan de Minister duidelijk maken dat ze niet tegen een hervorming zijn. Ze zijn het zelfs eens met de motivaties voor deze hervorming, m.n. een modernisering en een democratisering van de sector, zodat de taxi een volwaardige partner wordt in het Vlaams mobiliteitsbeleid.

De sociale partners moeten echter vaststellen dat er in de huidige tekst verscheidene addertjes onder het gras schuilen.  Die kunnen leiden tot belastingontduiking, hamburgerjobs, ongecontroleerde prijsstijgingen en taxioorlogen in onze steden. Werkgevers en werknemers roepen Minister Weyts dan ook op om een aantal aanpassingen door te voeren in het ontwerpdecreet om zulke mistoestanden te voorkomen.

De voorgestelde aanpassingen:

  • Een stringente wetgeving die platformen verplichtingen oplegt inzake transparantie, zodat belastingontduiking of -ontwijking en het niet vervullen van sociale verplichtingen uitgesloten wordt.

 

  • Het behoud van een begrenzingssysteem voor het aantal taxivergunningen voor individueel vervoer (niet voor doelgroepenvervoer) en beperkende maatregelen voor (leeg) rondrijdende straattaxi’s, zodat extra overlast voor mobiliteit en taxi-oorlogen in onze steden vermeden worden.

 

  • Het vastleggen van solvabiliteitsvoorwaarden voor kandidaat taxi-uitbaters, zodat schrijnende toestanden, waarbij een zelfstandige chauffeur 15u per dag moet werken om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn schulden af te betalen, kunnen vermeden worden.

 

  • Minimumtarieven voor straat- en standplaatstaxi’s, zodat multinationals de markt niet kunnen inpalmen door middel van wurgprijzen, om nadien de taxiprijzen ongecontroleerd de hoogte in te jagen. Surge-pricing praktijken moeten begrensd worden.

 

  • Een algemene prijsdaling van taxiritten nastreven door taxi-delen verder uit te werken.

 

  • Extra hefbomen voor de steden en gemeenten, zodat ze de leefbaarheid van de sector op hun grondgebied kunnen helpen waarborgen en overlast voor de buurten kunnen voorkomen.

 

Bijkomende informatie:

 

 

Lees hier de volledige Open brief van de sociale partners aan Minister Ben Weyts

Lees hier het persbericht in PDF-formaat

Top