GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-9-2018 - Openstellen van busbanen voor bijkomende voertuigcategorieën

Het gaat om een nieuwe openstelling voor collectief woon-werk verkeer en autocars. Voor de taxi's en VVB-diensten verandert niets

Minister Weyts heeft dinsdag in een persbericht aangekondigd dat busstroken van De Lijn op gewestwegen voor alle bussen, autocars en taxi’s opengesteld  zullen zijn.  (Lees hier de persmededeling)

Door de wegbeheerder  is ondertussen al geïnstrueerd om de nodige extra tekens te installeren, waardoor de autocars op de busstroken mogen rijden in Vlaanderen.

Die communicatie van de minister had specifiek betrekking op het openstellen van busbanen voor bijkomende voertuigcategorieën, zijnde collectief woon-werk verkeer en autocars.

Wat de taxi’s en de VVB betreft, verandert er in feite niets.

De taxi’s  mogen momenteel al automatisch gebruik maken van de busbanen (tenzij in uitzonderingsgevallen, wanneer het verbod expliciet aangeduid is; vb. met onderbord “Uitgezonderd De Lijn”).

De VVB mogen er momenteel niet op; quid van de situatie bij het in werking treden van het nieuw ontwerpdecreet? Dat weten we nu nog niet .

Minister Weyts en zijn kabinet lieten ons schriftelijk weten dat zij van oordeel zijn dat een beslissing over een wijziging ten aanzien van de voertuigcategorieën die gebruik mogen maken van busbanen niet toekomt aan de federale overheid, maar aan de Gewestelijke Overheid. En het Vlaams Gewest heeft  op dit moment ook geen intentie om de huidige regeling voor de taxi’s aan te passen.

 

Top