GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-12-2018 - Taxisector waarschuwt voor ernstige maatschappelijke gevolgen taxihervorming

PERSBERICHT: Minimale regels zijn noodzakelijk om overlast, fileleed en sociale dumping te vermijden!

 U vindt hier de oorspronkelijke tekst van het persbericht van de sociale partners 

Brussel, 7 december 2018 – De Vlaamse Regering heeft vandaag het zogenaamde ontwerp Taxidecreet goedgekeurd. Hoewel de Vlaamse taxisector zich steeds constructief heeft opgesteld, moeten werkgevers en werknemers nu vaststellen dat de hervorming van Minister Ben Weyts uitdraait op een totale deregulering. Hiermee zet hij de deur wagenwijd open voor overlast in de centrumsteden, extra fileleed en sociale dumping.

De Vlaamse Regering zal eerstdaags het zogenaamde ontwerp Taxidecreet voorleggen aan het Vlaams Parlement. De modernisering van de wetgeving is noodzakelijk om de taxi volwaardig en efficiënt in te schakelen in het mobiliteitsbeleid van morgen. Ook de taxisector is vragende partij.  De werkgevers en werknemers van de Vlaamse taxisector stellen echter vast dat Minister Weyts ervoor gekozen heeft om onderbouwde adviezen, van de MORA en van de werknemers en werkgeversorganisaties naast zich neer te leggen. Hij herhaalt hiermee de fouten die vele landen en steden voor hem al maakten en zadelt hiermee Vlaanderen op met ernstige maatschappelijke en mobiliteitsproblemen. De werkgevers- en werknemersorganisaties belichten nogmaals 3 breed gedragen aanbevelingen, waar Minister Weyts geen oren naar heeft.

  1. Een verbod op het leeg rondrijden van straattaxi’s en/of het beperken van het aantal voertuigen

Volgens Minister Weyts moeten straattaxi’s, zonder bestelling en leeg, vrij kunnen rondrijden. Ook hun aantal wil hij niet beperken. New York en Londen hebben nochtans aangetoond wat je dan krijgt. Sinds New York in 2011 besliste om te laten betijen, werd de stad overspoeld door 100.000 alternatieve taxi’s, bovenop de 13.500 klassieke taxi’s. In Londen spreken ze van een verdubbeling van het aantal taxi’s in 10 jaar tijd. Dit heeft niet geleid tot een betere mobiliteit, zoals Uber het had voorspeld. Integendeel, het fileleed en de luchtvervuiling zijn er nog nooit zo groot geweest.  Zonder beperking van het aantal voertuigen, noch een verbod op het leeg rondrijden van straattaxi’s zonder bestelling, wordt het beroep van chauffeur een dagelijkse overlevingsstrijd, waarbij men steeds agressiever tewerk moet gaan om klanten te ronselen. Daarom besliste het stadsbestuur van New York deze zomer alsnog om een beperking op het aantal Uber en Lyft voertuigen in te voeren. Ook Londen voorziet ingrepen.

“Een verbod op vrije circulatie van straattaxi’s is essentieel om sociale onrust in de Vlaamse taxisector en chaos in de Vlaamse mobiliteit te vermijden”, stelt Pierre Steenberghen van G.T.L.

  1. Het vermijden van sociale dumping

Het vastleggen van minimumtarieven draagt bij tot het verzekeren van een leefbaar inkomen voor alle chauffeurs. Ook daarvan wil Minister Weyts niet weten. Het overaanbod aan taxi’s en de brede financiële schouders van deelplatformen zoals Uber en Lyft - die het zich kunnen veroorloven om miljarden verlies op te stapelen - heeft in heel wat steden een prijzenoorlog ontketend, waardoor alle chauffeurs vandaag aan bodemprijzen rondrijden. In New York werken chauffeurs 7 dagen op 7 voor een uurloon dat onder de 9 euro duikt. Deze onmenselijke situatie heeft al tot 6 zelfmoorden geleid. Ook op dat vlak besloot New York in te grijpen en een minimumloon in te stellen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Minister Weyts dit voorbeeld niet volgt. “Het ontbreken van duidelijke afspraken rond tarieven, zal ook in Vlaanderen leiden tot sociale dumping. Velen zullen zich geroepen voelen om taxichauffeur te worden, maar weinigen zullen erin slagen er hun brood mee te verdienen, laat staan hun wagen af te betalen.”, zegt Steven Steyaert van BTB-ABVV.

  1. Een ernstige controle van de deelplatformen

Op vraag van de MORA introduceert de Minister weliswaar een definitie van wat een deelplatform is en hoe zo’n deelplatform gegevens dient te verwerken, beveiligen, opslagen en delen met de overheid. Maar er wordt geen woord gerept over hoe de nieuwe regels zouden kunnen voorkomen dat tussenpersonen een te dominante positie op de lokale markt bereiken, of hoe men fiscale, sociale of arbeidsrechtelijke verplichtingen gaat kunnen afdwingen. “Een dergelijk vrijgeleide voor een onderneming die nu al lak heeft aan regels, is ongehoord”, stelt Jan Sannen van ACV-Transcom.

Daarom deze ultieme oproep van werknemers en werkgevers uit de taxisector aan de Vlaamse parlementsleden. Moderniseer de wetgeving, maar wees niet blind voor de maatschappelijke problemen die een totale deregulering met zich meebrengt. Wacht niet tot het te laat is.

###

Bijkomende informatie:

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen

M : 02/2451177

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be

Steven Steyaert

BTB-ABVV / UBT-FGTB

T: 0468/271073 

E-Mail: steven.steyaert@btb-abvv.be

 

Jan Sannen

ACV-Transcom / CSC-Transcom

T:  0479 98 41 61

E-Mail:jan.sannen@acv-csc.be  

 

Top