GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Documents-Modèles officiels

Vous trouverez ci-dessous les modèles officiels de licences, certificats de capacité, formulaires de demandes (versions officielles en néerlandais). Cliquez sur le lien pour ouvrir le document en question) :

Annexe 1. Formulaire de demande de licence d'exploitation

Aanvraagformulier vergunning

Annexe 2. Modèle de demande de licence d'explotation transport individuel rémunéré de personnes

VR 2021 1712 DOC.1623-3 Wijziging BVR taxi - bijlage.pdf

Annexe 3. Modèle de carte (licence) 

Annexe 4. Modèle de carte de réserve 

Annexe 5. Modèle de carte de remplacement

VR 2019 0811 DOC.1143-8 Individueel bezoldigd personenvervoer - bijlage

Annexe 6. Formulaire de demande de certificat de capicité

Bijlage 7. Modèle de certificat de capacité

VR 2019 0811 DOC.1143-10 Individueel bezoldigd personenvervoer - bijlage

Annexe 8. Modèle de carte Tarif

Annexe 9. Modèle de contrat pour services de transports de cérémonies

Overeenkomst ceremonie - vanaf 1 november 2020

Annexe 10. Liste d'infractions et montants perception immédiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) een document met de betalingsgegevens wordt aan de persoon afgegeven of verzonden;
c) een betaling met overschrijving wordt uitgevoerd binnen tien dagen vanaf de dag waarop het document, vermeld in punt b), is afgegeven of verzonden. De datum van betaling door de bankinstelling dient als bewijs van de datum van betaling.

§ 3. Als de persoon geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de voorgestelde som niet onmiddellijk betaalt, is de per inbreuk in consignatie te geven som dezelfde als de te innen som.
In geval van consignatie van een som wordt gebruikgemaakt van genummerde formulieren die samengevoegd zijn in de genummerde boekjes, vermeld in paragraaf 1, eerste lid.

Art. 60. Alle documenten over de inning of de consignatie van een som worden gedurende vijf jaar bewaard in de kantoren waartoe de personen, vermeld in artikel 34, § 1, van het decreet van 29 maart 2019, behoort.

TITEL 4. - Slotbepalingen

Art. 61. Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, gewijzigd bij de besluiten van 28 mei 2004, 27 juni 2008, 30 april 2009, 18 december 2009 en 18 juni 2010, wordt opgeheven.

Art. 62. Artikel 19 tot en met 30 treden in werking op 1 juli 2020.

Art. 63. Artikel 32, § 3, tweede lid treedt in werking op 1 juli 2020.

Art. 64. De volgende regelgevende teksten treden in werking op 1 januari 2020:

1° het decreet van 29 maart 2019;
2° dit besluit.

Art. 65. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
 L. PEETERS

ng op personen die een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben;
b) een document met de betalingsgegevens wordt aan de persoon afgegeven of verzonden;
c) een betaling met overschrijving wordt uitgevoerd binnen tien dagen vanaf de dag waarop het document, vermeld in punt b), is afgegeven of verzonden. De datum van betaling door de bankinstelling dient als bewijs van de datum van betaling.

§ 3. Als de persoon geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de voorgestelde som niet onmiddellijk betaalt, is de per inbreuk in consignatie te geven som dezelfde als de te innen som.
In geval van consignatie van een som wordt gebruikgemaakt van genummerde formulieren die samengevoegd zijn in de genummerde boekjes, vermeld in paragraaf 1, eerste lid.

Art. 60. Alle documenten over de inning of de consignatie van een som worden gedurende vijf jaar bewaard in de kantoren waartoe de personen, vermeld in artikel 34, § 1, van het decreet van 29 maart 2019, behoort.

TITEL 4. - Slotbepalingen

Art. 61. Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, gewijzigd bij de besluiten van 28 mei 2004, 27 juni 2008, 30 april 2009, 18 december 2009 en 18 juni 2010, wordt opgeheven.

Art. 62. Artikel 19 tot en met 30 treden in werking op 1 juli 2020.

Art. 63. Artikel 32, § 3, tweede lid treedt in werking op 1 juli 2020.

Art. 64. De volgende regelgevende teksten treden in werking op 1 januari 2020:

1° het decreet van 29 maart 2019;
2° dit besluit.

Art. 65. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
 L. PEETERS

ng op personen die een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben;
b) een document met de betalingsgegevens wordt aan de persoon afgegeven of verzonden;
c) een betaling met overschrijving wordt uitgevoerd binnen tien dagen vanaf de dag waarop het document, vermeld in punt b), is afgegeven of verzonden. De datum van betaling door de bankinstelling dient als bewijs van de datum van betaling.

§ 3. Als de persoon geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de voorgestelde som niet onmiddellijk betaalt, is de per inbreuk in consignatie te geven som dezelfde als de te innen som.
In geval van consignatie van een som wordt gebruikgemaakt van genummerde formulieren die samengevoegd zijn in de genummerde boekjes, vermeld in paragraaf 1, eerste lid.

Art. 60. Alle documenten over de inning of de consignatie van een som worden gedurende vijf jaar bewaard in de kantoren waartoe de personen, vermeld in artikel 34, § 1, van het decreet van 29 maart 2019, behoort.

TITEL 4. - Slotbepalingen

Art. 61. Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, gewijzigd bij de besluiten van 28 mei 2004, 27 juni 2008, 30 april 2009, 18 december 2009 en 18 juni 2010, wordt opgeheven.

Art. 62. Artikel 19 tot en met 30 treden in werking op 1 juli 2020.

Art. 63. Artikel 32, § 3, tweede lid treedt in werking op 1 juli 2020.

Art. 64. De volgende regelgevende teksten treden in werking op 1 januari 2020:

1° het decreet van 29 maart 2019;
2° dit besluit.

Art. 65. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
 L. PEETERS

ng op personen die een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben;

b) een document met de betalingsgegevens wordt aan de persoon afgegeven of verzonden;

c) een betaling met overschrijving wordt uitgevoerd binnen tien dagen vanaf de dag waarop het document, vermeld in punt b), is afgegeven of verzonden. De datum van betaling door de bankinstelling dient als bewijs van de datum van betaling.


§ 3. Als de persoon geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de voorgestelde som niet onmiddellijk betaalt, is de per inbreuk in consignatie te geven som dezelfde als de te innen som.
In geval van consignatie van een som wordt gebruikgemaakt van genummerde formulieren die samengevoegd zijn in de genummerde boekjes, vermeld in paragraaf 1, eerste lid.

Art. 60. Alle documenten over de inning of de consignatie van een som worden gedurende vijf jaar bewaard in de kantoren waartoe de personen, vermeld in artikel 34, § 1, van het decreet van 29 maart 2019, behoort.

TITEL 4. - Slotbepalingen

Art. 61. Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, gewijzigd bij de besluiten van 28 mei 2004, 27 juni 2008, 30 april 2009, 18 december 2009 en 18 juni 2010, wordt opgeheven.

Art. 62. Artikel 19 tot en met 30 treden in werking op 1 juli 2020.

Art. 63. Artikel 32, § 3, tweede lid treedt in werking op 1 juli 2020.

Art. 64. De volgende regelgevende teksten treden in werking op 1 januari 2020:

1° het decreet van 29 maart 2019;
2° dit besluit.

Art. 65. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
 L. PEETERS

Top