GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/01/2014 - Verwachte loonindexeringen in 2014

Vind hier de indexeringen die volgens de meest recente inflatievooruitzichten van het Planbureau verwacht worden

 

Volgens de meest recente inflatievooruitzichten, door het Planbureau opgesteld begin december 2013, zien de indexeringsverwachtingen er momenteel als volgt uit :

  1. Gewaarborgd minimum maandinkomen voor taxichauffeurs : +2%,  midden 2014;
  2. Loon garagepersoneel van taxibedrijven en diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur : +2% in april 2014;
  3. Loon V.V.B.-chauffeurs : +2% in maart 2015;
  4. Bedienden Paritair Comité 218 : +1,05% op 01/01/2014.

 

Top