GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

01/02/2019 - Persbericht van Unizo over goedkeuring taxidecreet door Vlaamse Commissie Mobiliteit

UNIZO niet te spreken over "gedicteerd" nieuw Vlaams taxidecreet ten koste van taxibedrijven

UNIZO noemt de goedkeuring van het Vlaams taxidecreet, vanmiddag door de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement, "een gemiste kans om de uitdagingen en noodzakelijke hervormingen van de sector op een evenwichtige en constructieve manier door te voeren, met aandacht voor de noden en bekommernissen van de betrokken ondernemers en hun medewerkers."

"Niemand betwist de nood aan een modernisering van het taxidecreet. De wereld verandert, de mobiliteitsnoden evenzeer. Net zo min als de betrokken taxibedrijven steken we onze kop in het zand", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Maar dat de adviezen van de Mobiliteitsraad (MORA) en de amenderingsvoorstellen van de bij UNIZO aangesloten sectorfederatie GTL, daarbij compleet worden genegeerd, ook waar het gaat om de leefbaarheid van de betrokken bedrijven en hun personeel, is zelden gezien. Een nieuwe regelgeving kan maar werken als er ook een voldoende groot draagvlak voor is. En zo'n draagvlak creëer je niet door een ganse sector manifest tegen de haren te strijken."

UNIZO roept de Vlaamse beleidsmakers, en in het bijzonder de bevoegde minister, dan ook op om de communicatie met de vertegenwoordigers van de sector te hervatten, om op een meer empathische manier tot een vergelijk te komen dat ook voor de ondernemers in de taxisector en hun medewerkers verteerbaar is.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Top