GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29/10/2020 - Taxi- en VVB-chauffeurs mogen normaal werken tijdens de nachtklok

Het zijn de passagiers die moeten kunnen aangeven op vraag van de politie of hun verplaatsing valt onder de desbetreffende uitzonderingen!

We ontvingen berichten van leden uit Oostende en Turnhout, die tijdens de nacht door de politie tegengehouden werden omdat ze nog passagiers vervoerden. Op andere plaatsen in het land waren er geen klachten daarover. We vroegen aan het Departement MOW om ons te bevestigen dat de chauffeur nog het recht hebben om gewoon verder te werken tijdens de avondklok. Het antwoord is JA: 

Voor de bestuurders van de voertuigen van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer zal dit vallen onder de uitzondering van professionele verplaatsingen.

 • De chauffeur moet wel kunnen aantonen aan de politie dat hij de rit uitvoert in het kader van individueel bezoldigd personenvervoer; dan is hij niet in overtreding van de nachtklok.
 • Het zijn de passagiers die moeten kunnen aangeven op vraag van de politie of hun verplaatsing valt onder de desbetreffende uitzonderingen. De bestuurders zijn niet verplicht noch hebben de bevoegdheid om na te gaan of een klant zich op een correcte manier verplaatst.

Situatie Federaal, met stengere regels in Brussel en Wallonië:

Federaal: tussen 0.00 uur en 05.00 uur

De nachtklok is ingevoerd op basis van artikel 16 van het MB van 18 oktober 2020 (en bevestigd in artikel 14 van MB van 28 oktober 2020) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken:

Artikel 16:

Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur 's morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

 • om toegang te hebben tot medische zorgen;
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.

Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.

 

Brussels Gewest: tussen 22u00 en 6u00

26 OKTOBER 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Artikel 1. Het is verboden zich op de openbare weg of in openbare ruimten te bevinden tussen 22u00 en 06u00, behalve voor verplaatsingen:

 • wegens dringende medische redenen (ook voor diergeneeskundige spoedgevallen);
 • wegens een situatie van partner- of gezinsgeweld;
 • bestemd om bijstand of dringende zorgen te verstrekken;
 • voor beroepsredenen of naar aanleiding van een stage, met inbegrip van het woon-werktraject;

De grond van de aanwezigheid of de verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte wordt verantwoord bij het eerste verzoek vanwege de politiediensten.
Personen die zich in een geval van overmacht bevinden, zijn niet gebonden door de verbodsbepalingen van dit besluit.

Art. 2. De gemeentelijke overheden en de politiediensten zijn belast met de handhaving van dit besluit

Wallonië: tussen 22u00 en 6u00

Deze avondklok is van toepassin met uitzondering van essentiële verplaatsingen die niet kunnen worden uitgesteld, zoals met name :

 • om toegang te hebben tot medische zorgen;
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
 • voor beroepsredenen, met inbegrip van het woon-werktraject;

De avondklok begint op de avond van zaterdag 24 oktober.

 

Top