GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/09/2021 - Duits-Amerikaans privébedrijf wordt onze mobiliteitscentrale voor vervoer op maat

Vlaamse overheid sluit contract met Duits-Amerikaanse ViaVan voor uitbating mobiliteitscentrale voor een periode van acht jaar

(Belga) De Vlaamse overheid heeft een contract gesloten met het bedrijf ViaVan voor de uitbating van de Vlaamse mobiliteitscentrale. Die centrale moet zorgen voor vervoer op maat in Vlaanderen. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) laat weten dat ze aan haar administratie heeft gevraagd om een nieuw tijdspad voor de uitrol van basisbereikbaarheid uit te tekenen.


De mobiliteitscentrale maakt een belangrijk deel uit van de nieuwe Vlaamse basisbereikbaarheid. De centrale moet mensen in de toekomst onder meer helpen met het plannen van hun verplaatsingen. Het gaat daarbij vooral over mensen die geen gebruik (kunnen) maken van het reguliere openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking of leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Mensen zullen bij de mobiliteitscentrale bijvoorbeeld een rit kunnen reserveren bij een taxi, buurtbus, aangepast vervoer, deelauto,... 

Opstart binnen 9 à 12 maanden

De bedoeling was dat de mobiliteitscentrale van start zou gaan op 1 januari 2022. De procedure liep echter vertraging op, onder meer doordat een van de kandidaten voor de uitbating naar de Raad van State stapte. Minister Peeters wil nu een versnelling hoger schakelen. Ze vraagt aan haar administratie om een nieuw tijdspad voor de uitrol van basisbereikbaarheid uit te tekenen. Volgens haar kabinet moet toch gerekend worden op 9 à 12 maanden voor de mobiliteitscentrale operationeel uitgerold kan worden. "De procedures bij de Raad van State inzake de gunning van de mobiliteitscentrale hebben voor vertraging gezorgd, maar ook de uitrol van het vervoer op maat, de flexbussen en deelmobiliteit, vragen nog alle aandacht om van basisbereikbaarheid een succes te maken", zegt de minister in een mededeling. 

Hoppinpunten

Minister Peeters gaat daarnaast lokale besturen vragen om mee in te zetten op de realisatie van Hoppinpunten. Dat zijn knooppunten waar men van het ene vervoersmiddel op het andere kan stappen. Die "vormen de onmisbare schakel in dit mobiliteitsverhaal. Samen met lokale besturen wil ik dan ook bouwen aan de mobiliteit van morgen", aldus nog minister Peeters (Belga)Top