GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13/09/2021 - Kabinet Peeters zal overleg plegen met GTL over gebrek aan geschikte EV (minibusjes e.a.)

Milieueisen voor nieuwe voertuigen IBP (minibusjes en andere) blijkt momenteel het grootste zorgenkind van veel Vlaamse taxibedrijven

G.T.L. wordt dagelijks opgebeld door leden die geen  geschikte minibusjes vinden voor collectief vervoer (ook voor andere voertuigen zijn er problemen ), die aan de hoge ecoscore-eisen voldoen en vooral genoeg kilometers kunnen rijden om vervoersdiensten aan te bieden.

Bovendien is de taxisector tot op vandaag zwaar getroffen geweest door de coronacrisis: na 2 verliesjaren zijn de reserves uitgeput en zitten de veel bedrijven in de schulden. Net nu moeten deze duurdere, nieuwe voertuigen aankopen, die voor velen helemaal niet geschikt zijn voor het werk dat ze doen. 

De taxisector is niet de “niche” die men denkt,  waar men het snelst kan overschakelen op elektrisch aangedreven voertuigen. 

G.TL. vroeg aan minister Peeters om een overleg in te plannen ter bespreking van het probleem. De datum hiervoor is nog niet vastgelegd. 

75 % duurdere minibus

De aankoopprijs voor een typische elektrische minibus met een (te) klein rijbereik is 75% duurder (+33.000 €)  dan de diesel versie. Bovendien is de range in 20% van de gevallen onvoldoende om een normale taxidienst mee af te werken

Voor zo een elektrische minibus heb je een  DC lader nodig. 

  • DC laders kosten ongeveer 30.000 à 100.000 € afhankelijk van het vermogen. 
  • De EV voertuigen kunnen een maximum vermogen aan van 11 KVA en zijn (nog) niet geschikt voor laders van 22 KVA. Gevolg is een laadtijd van 9 uur. De minibus is dus bijna ½ dag onbeschikbaar zonder DC lader. 
  • Het voordeel van een snel lader is dat hij kan laden op 45 minuten, tot (slechts) 80%.
  • Een nadeel van een snel lader is wel dat de capaciteit en de kwaliteit van de batterij zeer snel achteruit gaan.   Een taxi die 100.000 km per jaar doet moet +/- 1.095 keer per jaar geladen worden. De laadcyclussen en de kilometers halen het voertuig vervroegd  uit garantie na +/- 1.5 jaar.

De prijzen voor extern elektrisch  laden maken het rijden dubbel zo duur in verhouding tot de klassieke brandstof. 

  • Prijzen voor extern laden staan nergens geafficheerd. Je hebt geen keuze. Bij bijvoorbeeld Blue Corner kost 1 kWH in de goedkoopste formule 0,57 euro + 0.25 euro connectie tijd + 165 euro abonnementsgeld.  
  • Het extern snel opladen kost momenteel  8,26 euro per 100 km duurder in vergelijking met de huidige dure dieselprijs. 
  • Gezien de schaarste op de elektriciteitsmarkt lijkt het logisch dat deze tarieven nog sterk zullen stijgen.

Het laden tijdens de diensturen van de chauffeurs = extra loonkost

De verminderde onderhoudskosten compenseren geenszins de duurdere aankoop en de hogere energieprijzen. Het laden tijdens de dienst zal bovendien niet productieve loonkost genereren.  Wie zal dat betalen? Bovendien worden de voertuigen dikwijls in meerdere shiften ingezet (dag, nacht,..). Zal men in de toekomst voor elk voertuig dat ingezet wordt voor vervoer, ondertussen een ander voertuig aan de laadpaal staan?

Elektrische voertuigen zijn vooralsnog niet geschikt om taxi werk 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te verrichten.

Ook voor voertuigen tot 5 zitplaatsen problematisch

Voor taxi's worden meestal ruime voertuigen gekocht met een voldoende kofferruimte voor het laden van bagages. Dat is nodig voor het vervoeren van buitenlandse reizigers naar/vanaf hun hotel. Welnu, voor een dergelijk voertuig, dat bovendien voldoet aan de vereiste ecoscore betaal je een meerkost van bijna 20.000 € per wagen. En ook hier stelt zich het probleem dat de capaciteit en de kwaliteit van de batterij zeer snel achteruit gaan als je een snellader gebruikt.


Top