GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/09/2021 - Regering verzamelt ervaringen uit platformeconomie

Informatie dient voor geplande herziening van de wet op de arbeidsrelaties (die het onderscheid maakt tussen een zelfstandige en een werknemer).

BRUSSEL 28/09 10:03 (BELGA) 
De federale regering heeft dinsdag een tool gelanceerd waarop ze verhalen en ervaringen uit de platformeconomie wil verzamelen. Die informatie moet input leveren voor de geplande herziening van de wet op de arbeidsrelaties.

In België zijn tienduizenden mensen actief in de platformeconomie, in verschillende sectoren. Denk aan maaltijdbezorgdienst Deliveroo of taxidienst Uber. Maar al die werknemers komen nauwelijks voor in de officiële statistieken. Er is amper zicht op hoeveel het er zijn of wat ze verdienen. "Het is tijd om deze onzichtbare arbeidskrachten te belichten", luidt het in een mededeling van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en van Zelfstandigen David Clarinval.

De federale regering wil de wet op de arbeidsrelaties tegen het licht houden. Bedoeling is naast de officiële overlegkanalen de discussie open te stellen voor alle betrokkenen. Daarom heeft ze dinsdag een nieuw, uitgebreid participatieplatform online geplaatst. De site en app dienen om ervaringen en verhalen over de platformeconomie te verzamelen, ongeacht of je een klant, een koerier of een platformbeheerder bent.

Het platform is tot half december toegankelijk via https://platformwork.be/. Nadien worden de bijdragen geanalyseerd en de ministers beloven dat er een samenvatting zal volgen.

GTL nodigt zijn leden en andere geïnteresseerden uit om via dat kanaal hun negatieve ervaringen met platformwerkers kenbaar te maken en mogelijke voorstellen te formuleren.  


Top