GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/09/2021 - Zelfde statuut voor Uber en klassieke taxi's: Vervoort heeft zijn taxiplan klaar

Statuten voor Uber- en  taxichauffeurs worden gelijkgetrokken : straattaxi's en standplaatstaxi's...

Belga 29-09-2021

Het taxiplan van minister-president Rudi Vervoort (PS) is klaar. De statuten voor Uber- en de klassieke taxichauffeurs worden gelijkgetrokken, de quota blijven overeind en er komen minimumtarieven. De regering gaat er zich de komende weken over buigen.

Een en ander werd vernomen tijdens een perslunch met minister-president Rudi Vervoort (PS). Die had na enkele grote taxibetogingen in de lente dit jaar een taxiplan beloofd voor eind juni. Dat taxiplan is er nu, in de vorm van een voorontwerp van ordonnantie. “Het is zopas ingediend en kan nu verder besproken worden met de andere kabinetten,” zegt Vervoort. Nadien volgen gesprekken met de taxisector en na een goedkeuring in de regering, kan het naar het parlement.

Volgens Vervoort is het taxiplan in lijn met het regeerakkoord. Dat stelt de dienstverlening,  het comfort en de service voor de gebruikers centraal. Vervoort wil naar één basisstatuut voor taxi- en Uberchauffeurs. Ook de numerus clausus blijft behouden, om de wildgroei aan taxichauffeurs tegen te gaan.

Buitenlandse aanbieders worden gebannen: het taxibedrijf moet een zetel hebben in België. Variabele tarieven, zoals Uber en Heetch die vandaag gebruiken, zijn nog mogelijk maar ze mogen niet onder een bepaald minimumtarief gaan. Dat moet de klassieke taxisector beschermen tegen een mogelijk ontwrichtende strategie, waarbij Uber en Heetch een monopolie zouden krijgen, zegt Vervoort.

Straat- en standplaatstaxi's

Ondanks het eenvormig statuut maakt de ontwerpordonnantie wel het onderscheid tussen de klassieke taxi's en de Ubertaxi's. Vervoort inspireert zich hiervoor op de Vlaamse wetgeving. De eerste zijn 'standplaatstaxi's. Die hebben een 'spoetknik' op het dak, hebben recht op een standplaats en mogen busbanen gebruiken. De taxi mag ook klanten oppikken en via een reservatiesysteem werken. De taxi's zullen vaste tarieven hanteren.

Daarnaast zijn er de 'straattaxi's'. Het gaat om de taxi's die vandaag de limousine-wetgeving gebruiken. De elektronische reservatie is hier de regel. De taxichauffeurs mogen geen klanten oppikken en niet op standplaatsen staan. De taxi's mogen hier dynamische tarieven hanteren, onder voorwaarde dat ze niet onder het miniumumtarief gaan.

Numerus clausus

De nieuwe ordonnantie wil ook een numerus clausus van het aantal vergunde taxi's. Dat bestaat vandaag al voor de klassieke taxi-sector maar met de wildgroei van chauffeurs door Uber en Heetch dringt een nieuwe limiet zich op. Vervoort laat nog niet in zijn kaarten kijken over het maximum aantal toegelaten taxivoertuigen in Brussel. Dat maakt deel uit van de onderhandeling. Vandaag rijden er 2457 voertuigen rond (1261 klassieke taxis en 1196 Uber of Heetch-voertuigen).

Taxi-app

Het taxiplan voorziet ook eisen  voor de platformen/reservatiesystemen. De aanbieder van het reservatiesysteem moet een sociale zetel in België hebben, een register bijhouden van de chauffeurs, de voertuigen en trajecten. Ze mogen geen exclusiviteit vragen van de chauffeurs en moeten transparant zijn in de kosten die ze opleggen aan de licentiehouders. Ze moeten er ook over waken dat de chauffeurs de wettelijke rijtijden respecteren.

Bedrijven die zich daar niet aan houden, riskeren een verbod om nog in Brussel te opereren.

Het Brussels Gewest zal zelf ook een taxi-app ontwikkelen.

Overeenstemming

Volgens Vervoort is er binnen de regering een overeenstemming over de grote lijnen. Over de details zal nog onderhandeld moeten worden.


Voor  GTL:

  • ...is het belangrijk, in een stad als Brussel, om het aantal taxi's te beperken waarbij rekening gehouden wordt met de vraag naar taxidiensten en met de rentabiliteit. Daarvoor zijn betrouwbare gegevens nodig over de ritten die gereden worden (wat nu volledig ontbreekt in Brussel)
  • De werkomstandigheden en het inkomen van de chauffeurs verbeter je door de rendabiliteit van de taxidiensten te verhogen
  • Als de numerus clausus effectief wordt herzien, moet het waardeverlies worden gecompenseerd van de 1.300 vergunningen die de afgelopen decennia tegen hoge prijzen zijn gekocht, toen het plafond van 1.300 voertuigen van toepassing is geweest.
  • We wachten nog op het antwoord van het Grondwettelijk Hof op de prejudiciële vraag over de diensten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeboden worden met niet-Brusselse VVB-vergunningen (vooral Waalse). Het is essentieel dat Brussel de controle terugkrijgt over haar taxibeleid.
  • Overleg met de sector over dit plan is aangewezen. Wij wachten op de tekst om het plan te onderzoeken.


 


Top