GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15/10/2021 - Overleg kwaliteitsnormen niet-dringend zittend ziekenvervoer

GTL overlegt momenteel met Kom op tegen Kanker, Mutas en het Vlaams patiëntenplatform die vragen naar de invoering van kwaliteitsnormen

Het niet-dringend zittend ziekenvervoer valt onder het decreet individueel bezoldigd personenvervoer en bijhorende uitvoeringsbesluit van 2019 over de exploitatievoorwaarden van het IBP. Dus allemaal onder T-X en met verplichte verbinding met het Vlaams chiron-platform voor het doorgeven van de ritgegevens.

GTL overlegt momenteel met Kom op tegen Kanker, Mutas en het Vlaams patiëntenplatform over de invoering van kwaliteitsnormen voor het niet dringend zittend ziekenvervoer.

Het is de bedoeling om in eerste instantie tot een kwaliteitscharter te komen. Dat zou in de toekomst gelde voor het niet dringend zittend ziekenvervoer dat in opdracht van de mutualiteiten, zorginstellingen,… aangeboden wordt.

Het gaat niet alleen om aangepast (rolstoel-) vervoer maar ook bijvoorbeeld vervoer van nierdialysepatiënten of andere naar zorginstellingen. 

Dergelijke normen bestaan momenteel al voor het niet dringend liggend ziekenvervoer:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsnormen-voor-niet-dringend-liggend-ziekenvervoer

Kwaliteitsnormen niet-dringend liggend ziekenvervoer (679 kB)

Voor het niet-dringend zittend ziekenvervoer zal het uiteraard om andere eisen gaan.

Indien u geïnteresseerd is door deze discussies, of ons bepaalde bekommernissen wil meedelen, dan kan u ons dat best doen per mail op info@gtl-taxi.be

Top