GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/12/2021 - Je verzorgt geen gapende wonde met pleisters

Het is ondenkbaar dat Uber voordeel zou halen uit een dramatische situatie die het zelf uitgelokt heeft

      GEMEENSCHAPPELIJK FRONT VAN DE BRUSSELSE TAXI’S

PERSBERICHT
Het is ondenkbaar dat Uber voordeel zou halen uit een dramatische situatie die het zelf uitgelokt heeftBrussel, 2 december 2021 – N.a.v. de protestacties die vanochtend plaatsvonden, heeft het Gemeenschappelijk Front van de Brusselse taxi's, waarin werkgevers en werknemers verenigd zijn, verontwaardigd gereageerd op de houding van bepaalde Brussels meerderheidspartijen. Het zoeken naar een oplossing voor de voormalige Uber-chauffeurs is lovenswaardig, maar niet door het gedogen van een illegale en oneerlijke situatie die willens en wetens is gecreëerd door een wetteloze multinational. Het is tijd om echte oplossingen te vinden, die een fatsoenlijk inkomen voor chauffeurs mogelijk maakt en de Brusselaars de mobiliteit biedt die ze verdienen.


Vanochtend werden er protestacties opgestart op het Meiserplein en het Schumanplein. Het Gemeenschappelijk front van de Brusselse taxi’s, die ongeveer 2.400 chauffeurs vertegenwoordigt, uitte er zijn ongenoegen over de huidige situatie.


De werkgeversorganisaties, de vakbonden en de taxicentrales zijn verontwaardigd over het feit dat bepaalde meerderheidspartijen - met behulp van een ordonnantie die als een “pleister” (“sparadrap”) wordt omschreven - een situatie in stand willen houden die door het Hof van Beroep van Brussel als onwettig wordt bestempeld.


"We begrijpen dat sommige Brusselse verkozenen een oplossing willen vinden voor de voormalige Uber-chauffeurs, die zich vandaag in een moeilijke situatie bevinden na de sluiting van de mobiele app in Brussel. Maar het is niet door de activiteiten van Uber te verlengen tot de goedkeuring van een nieuwe ordonnantie, waarop we al zes jaar wachten, dat hun problemen worden opgelost. Hun situatie zal juridisch onzeker blijven en sociaal precair, gezien de sociale dumpingpraktijken die de multinational voorstaat", aldus Sandra Langenus van ABVV-BTB.


"Als verantwoordelijke actoren willen vakbonden en werkgevers uit de taxisector oplossingen vinden voor Uber-chauffeurs, van wie de meesten door de multinational werden misleid", zegt Pierre Steenberghen van GTL. "Er is momenteel een reëel tekort aan chauffeurs in Brussel en wij kunnen, in samenwerking met de overheid, een opleidings- en aanwervingscampagne opzetten waardoor veel van deze chauffeurs in de legale sector kunnen beginnen werken. Daar krijgen ze een behoorlijk salaris en sociale garanties. Ze zullen er zelfs met een mobiele applicatie kunnen werken, want Uber is verre van de enige met zulke technologie.


Philippe Lescot van ACV-Transcom: "De oplossing die wij voorstellen is veel eervoller dan diegene die beschreven wordt in de zogenaamde "pleister-ordonnantie" van enkele meerderheidspartijen. Want die ordonnantie kent maar één winnaar en dat is Uber. Uber heeft willens en wetens herhaaldelijk de wet overtreden en Brusselaars ervan overtuigd een ondernemingsavontuur aan te gaan waarvan zij de financiële gevolgen niet hebben beseft. Bovendien heeft Uber oneerlijke concurrentie met de legale taxisector georganiseerd door alle fiscale en sociale verplichtingen te omzeilen en door lage prijzen te hanteren aan de hand van hun beursmiljoenen.


Door deze situatie te laten voortduren, valideren de ondertekenaars van de ordonnantie het illegale optreden van een onderneming zonder scrupules en benadelen zij een hele beroepsgroep die zich wel aan de opgelegde regels heeft gehouden.


"We hopen nog steeds een constructieve oplossing te vinden die de voormalige Uber-chauffeurs uit de nood helpt, de legale sector toelaat om zich te herstellen van meer dan 6 jaar oneerlijke concurrentie en die bijdraagt tot een betere mobiliteit in Brussel", zegt Khalid Ed-Denguir van Febet.


Het Gemeenschappelijk Front benadrukt dat, indien de "pleister-ordonnantie" toch door het Brusselse Parlement geraakt, het niet zal aarzelen om juridische middelen te gebruiken om zijn gelijk te halen. Sam Bouchal, BTF: "In de eerste plaats zal deze ordonnantie onmiddellijk worden aangevochten voor het Grondwettelijk Hof en zal de sector dringend actie ondernemen bij de bevoegde rechtbanken om de toepassing ervan op te schorten. Ten tweede zullen wij niet aarzelen om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aansprakelijk te stellen voor het laten aanslepen van de situatie van oneerlijke concurrentie en Uber vervolgen om een vergoeding te krijgen voor de geleden schade sinds 2014."

###

Voor bijkomende informatie


De vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk front:


·  ABVV-BTB: Sandra Langenus 0473/85 30 18

·  ACV-Transcom: Philippe Lescot 0478/88 33 51

·  GTL- Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur: Pierre Steenberghen 0496/39 70 43

·  Febet: Khalid Ed-Denguir 0499/87 00 55

·  BTF – brussels taxi fed: Sam Bouchal 0475/74 82 50

·  Ingoboka Taxi: Muramutsa Moïse 0483/41 96 05

·  CTT – Collectif des travailleurs du taxi: Michaël Zylberberg 0496/61 41 07


211202 - PB - Gemeenschappelijk Front taxi -.pdf


Top