GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

08/12/2021 - Demonteerbare afschermingen in taxi- en vvb-voertuigen

De instructies voor demonteerbare afschermingen werden met 1 jaar verlengd.

Demonteerbare flexibele transparante afschermingen mogen vanaf 4 mei 2020 verder tot en met 31 december 2022 in een voertuig aanwezig zijn.

De automobiel-inspectiediensten passen bij de periodieke keuring de voorschriften van de Vlaamse overheid toe, die van toepassing op alle voertuigen van de categorieën M en N.

Opgelet: Permanente afschermingen blijven onderworpen aan een 2de fasegoedkeuring door een erkende technische dienst of erkende fabrikant uit te voeren.

De keuringseisen vindt u terug in de instructies van de Vlaamse overheid.

Top