GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

06/01/2022 - Anciënniteitsvergoeding taxichauffeurs - Met voorbeelden berekening

Ook in januari 2022 dienen de werkgevers die een taxionderneming uitbaten, aan hun taxichauffeurs (taxi-CAO) de anciënniteitsvergoeding te betalen

Ondanks de coronacrisis, moeten de werkgevers anciënniteitsvergoedingen aan hun taxichauffeurs betalen, zelfs indien deze een deel van het jaar op tijdelijke werkloosheid werden geplaatst.
 
De dagen van tijdelijke werkloosheid worden immers  gelijkgesteld bij de berekening van het minimum van 200 dagen voor de toekenning van de anciënniteitsvergoeding.
 
toekenningsvoorwaarden:
 
  • De chauffeur kan 200 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen  voor het voorbije jaar bewijzen . De lijst van de gelijkgestelde dagen vindt u De gelijkgestelde periodes vindt u in het volgende  dit pdf-document. Noteer dat ook de dagen voor onderbreking van tijdskrediet tot de gelijkgestelde dagen behoren.
  • De taxichauffeur was nog steeds in dienst op 31 december van het voorgaande jaar.
 
Bedrag anciënniteitspremie: 
 
De percentages op de jaarlijkse recette (excl. BTW) per aantal jaren anciënniteit zijn als volgt:
  • 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 1,50 % na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
  • 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming

Noteer dat de meeste chauffeurs een veel lagere anciënnitisvergoeding dan in andere jaren zullen ontvangen, omdat ze minder omzet gerealiseerd hebben in 2020.

Voor informatie over de betalingsmodaliteiten, raadpleeg de CAO >>>>>>

Voor praktische voorbeelden van de berekening van de anciënniteitsvergoeding, kijk hier

Top