GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/02/2022 - Brussels Gewest: Regering keurt taxi-ordonnantie in tweede lezing goed

Daarmee is een belangrijke stap gezet richting  hervorming van de Brusselse taxisector.

Over de taxi's in Brussel zijn al vele oorlogjes gevoerd, binnen de regering en ook op straat. Maar daar kan binnenkort misschien een einde aan komen.

De Brusselse regering heeft zopas het ontwerp van de taxi-ordonnantie in tweede lezing goedgekeurd. Het zorgt voor een eenvormig statuuvoor de taxi's die in de hoofdstad opereren, maar maakt ook meteen een onderscheid tussen de standplaatstaxi's (de huidige taxi's) en de straattaxi's (die met een app werken).

De tekst wordt nu naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Het ontwerp laat de nieuwe spelers als Uber en Heetch toe op de Brusselse markt maar zorgt er tegelijk voor dat die omkaderd worden. De platformtaxi's zullen immers een andere licentie moeten aanvragen en moeten voldoen aan een reeks voorwaarden. Ook de platformen zelf zullen een licentie moeten aanvragen. Dat moet de kwaliteit van de dienstverlening garanderen.

Concurrentie uit andere gewesten

De taxiordonnantie lost meteen ook twee andere heikele problemen op: de concurrentie met taxi's uit de andere gewesten – die zullen zich moeten houden aan de Brusselse wetgeving, en, twee, de overdraagbaarheid van de taxilicenties. De licenties zullen voortaan op naam zijn, en niet doorverkocht kunnen worden. Het is niet duidelijk wat er met de overdraagbaarheid van de oude taxilicenties zal gebeuren, die van voor deze wetswijziging dateren.

Binnen de regering liepen de meningen fel uiteen over hoeveel speelruimte de nieuwe platformtaxi's kunnen krijgen binnen Brussel. Défi, Open VLD, One.Brussels-Vooruit en Groen waren voorstander van niet te veel regulering, om de platformeconomie volle kansen te geven. Ecolo, maar vooral de PS stonden hiervoor op de rem, en namen de gereguleerde taxisector in bescherming.

Met de goedkeuring van deze ordonnantie lijken de neuzen in dezelfde richting te staan. De Raad van State moet er wel nog zijn licht over laten schijnen.

Toch is daarmee de angel nog niet helemaal uit het taxidossier. De regering moet nog een uitvoeringsbesluit maken over de tarieven, en vooral over het aantal licenties dat wordt toegekend. Dat kan de tegenstellingen binnen de regering terug aan de oppervlakte brengen.


Bron: BRUZZ en Belga, 24.02.2022

Top