GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21/03/2022 - Vlaams beschermingsmechanisme 12 in het eerste kwartaal 2022

Tussenkomst is voor ondernemingen die nog steeds een zware omzetdaling kennen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.


In onze voorgaande nieuwsbrief van 15/02/2022 hadden we u de verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme  aangekondigd voor ondernemingen die een zware omzetdaling hebben geleden ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.

De Vlaamse Regering heeft dit nu via een besluit van 11 maart  recent bekrachtigd. Ook onze sector (Nace-Bel code 49320) wordt daarin opgenomen. Ondernemingen die een omzetdaling van  minstens  60% kennen  in de  periode  van exploitatiebeperkingen en die minstens 30% omzetverlies over het volledige eerste kwartaal optekenen, zullen binnenkort een aanvraag kunnen indienen.

De periode van exploitatiebeperkingen werd voor onze sector bepaald van 01/01/2022 t.e.m. 17/02/2022. De basissubsidie bedraagt 10% van de omzet van het eerste kwartaal 2019, met een pro rata van de dagen die onder de exploitatiebeperkingen vallen.

Subsidieaanvraag pas na eerste kwartaal

De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), en vermeldt daarbij haar ondernemingsnummer alsook de omzet, exclusief btw, zoals opgenomen in haar btw-aangifte van het eerste kwartaal 2022 en het eerste kwartaal 2019.

De indieningsperiode voor Vlaams beschermingsmechanisme 12 loopt van 1 april tot en met 16 mei 2022 zoals gecommuniceerd op de VLAIO-website: 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-12

Lees het het Besluit van de Vlaamse regering van 11 maart 2022 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme.pdf

 

Top